Įeiti
Publikuota: 2015-12-31. Atnaujinta:

Informacija ūkio subjektams dėl ataskaitų ir kitos informacijos teikimo per DSAIS


Primename, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. ūkio subjektai, vadovaudamiesi 2008 m. birželio 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko nutarimu Nr. O3-80 patvirtintų Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 38 punktu, Taisyklėse nurodomas ataskaitas bei kitą pareikalautą informaciją privalo pateikti elektronine forma per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą DSAIS.

Jeigu dėl techninių kliūčių ūkio subjektai negali pateikti nurodytos informacijos elektronine forma per DSAIS, ataskaitas bei pareikalautą informaciją privalo pateikti kita forma:
tinkamai pasirašytus dokumentus popieriniu formatu ir elektroninėje laikmenoje (word arba excel formatu)
arba
 tinkamai pasirašytus dokumentus popieriniu formatu ir el. paštu [email protected]  (word arba excel formatu).

Tokiu atveju ūkio subjektas kartu su teikiamomis ataskaitomis / informacija privalo pateikti paaiškinimus / pagrindimą, dėl kokių priežasčių Taisyklėse nurodytų ataskaitų bei kitos pareikalautos informacijos neturėjo galimybės pateikti elektronine forma per DSAIS.