Įeiti
Publikuota: 2016-04-04. Atnaujinta:

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai bus privaloma teikti visus duomenis, susijusius su prekyba didmeninėje energijos rinkoje


Komisija primena, kad nuo 2016 m. balandžio 7 d. didmeninės energijos rinkos dalyviams, t. y. ūkio subjektams, sudarantiems sandorius didmeninėje energijos rinkoje dėl elektros ir gamtinių dujų įsigijimo, įsigalioja REMIT reikalavimas Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (Agentūra) teikti visą informaciją apie didmeninėje energijos rinkoje sudaromus sandorius, įskaitant prekybos nurodymus, ir kitus duomenis.

Rinkos dalyviai turi savarankiškai įvertinti, ar jų sudaromi sandoriai patenka į sąrašą, įpareigojantį apie juos pranešti Agentūrai.

Primename, kad rinkos dalyviai Agentūrai informaciją apie sandorius biržoje, taip pat Europos dujų / elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. ENTSO) pagrindinius duomenis pradėjo teikti 2015 m. spalio 7 d. ir turėjo įvertinti procesą bei pasirengti duomenų, prašomų pagal REMIT, teikimui visa apimtimi.

REMIT_pav.jpg 

Šiuo metu Centralizuotoje Europos rinkos dalyvių registro platformoje (CEREMP), kurioje registruojantis suteikiamas unikalus atpažinimo kodas, leidžiantis identifikuoti rinkos dalyvius, teikiant informaciją apie sandorius ir pagrindinius duomenis Agentūrai, yra užsiregistravę 55 dalyviai iš Lietuvos, iš viso Europos Sąjungoje – per 6 tūkstančius.

Rinkos dalyviams labai svarbu pasirinkti, ar pageidauja patys teikti duomenis Agentūrai, ar rinksis, kad tokią paslaugą teiktų trečioji šalis. Jei rinkos dalyvis nori pats teikti informaciją Agentūrai, tai turi pažymėti registruodamasis CEREMP, jei duomenis teiks trečioji šalis – papildomai pasirašyti atitinkamą susitarimą su tokia šalimi.

Šiuo metu iš Lietuvos tarp galinčiųjų pranešti dalį duomenų kaip trečioji šalis yra registruotas tik biržos operatorius UAB „GET Baltic", visoje Europoje tokių subjektų yra 81. Atkreipiame dėmesį, kad trečiąją šalį duomenų teikimui, nepriklausomai nuo šalies, galima rinktis iš visų tam teisę turinčių ūkio subjektų (nuolat atnaujinamas jų sąrašas skelbiamas čia).

REMIT įgyvendina rinkos stebėjimo struktūrą, skirtą atpažinti piktnaudžiavimo atvejus elektros bei dujų rinkose ir padėti nuo jų apsisaugoti. Nustačius įtartinus atvejus, Agentūra nedelsiant informuoja nacionalines reguliavimo institucijas, kurios atlieka tolesnį tyrimą.

Primename, kad Komisija, reaguodama į rinkos dalyvių paklausimus dėl REMIT įgyvendinimo, atnaujino rubriką, kurioje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie REMIT.

Išsami informacija apie REMIT įgyvendinimo procedūras pateikiama čia, taip pat apie tai galite skaitykite Komisijos interneto svetainėje. Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu [email protected].