Įeiti
Publikuota: 2016-11-15. Atnaujinta:

Dėl pareigos pranešti apie gamtinių dujų sandorius pagal REMIT


2016 m. lapkričio 14 d. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (Agentūra) atnaujino rinkos dalyviams aktualią informaciją ir pateikė nuomonę dėl REMIT nuostatų, reglamentuojančių pareigą pranešti apie gamtinių dujų sandorius.

Agentūra nurodo (Agentūros REMIT klausimų ir atsakymų leidinys, 19 leidimas, 2016 Spalis, 73 puslapis, III.3.44 papunktis), kad sandorių sudarymas virtualiame prekybos taške automatiškai nenumato pareigos apie tai pranešti Agentūrai, nebent jie sudaromi organizuotoje rinkoje, t. y. pirmiausia turi būti atitinkama sistema, kurioje pirkėjas ir pardavėjas suvedamas sudaryti sandorį. Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje automatiškai pranešama tik apie biržoje sudaromus sandorius, o dvišaliai sandoriai virtualiame prekybos taške nėra traktuotini, kaip sudaromi organizuotoje rinkoje. Atitinkamai rinkos dalyviai privalo patys įvertinti, ar parduodamos dujos įsigyjamos perpardavimo tikslais, arba jas įsigyja vartotojas, turintis didesnį kaip 600 GWh per metus techninį vartojimo pajėgumą, – būtent apie šiuos sandorius privaloma pranešti Agentūrai.

Primename, kad dalis ūkio subjektų kreipėsi į Komisiją prašydami išaiškinimo dėl šių sandorių, nes įsigyjant gamtines dujos pagal pirkimo – pardavimo sutartis virtualiame prekybos taške kartu atsiranda ir galimybė jas perparduoti biržoje ar kitiems vartotojams pagal dvišales sutartis. Todėl iškilo klausimų, ar Agentūrai reikia pranešti ir apie tokius sandorius, ar tik tuomet, kai dujos konkrečiai įsigyjamos perpardavimo tikslais (vertinamas dujas perkančio ūkio subjekto veiklos pobūdis) arba jas įsigyjantis vartotojas turi didesnį kaip 600 GWh per metus techninį vartojimo pajėgumą. Preliminarus Komisijos specialistų vertinimas ir rekomendacija rinkos dalyviams, kuri sutampa su Agentūros nuomone, jau anksčiau buvo skelbiama specialioje Komisijos interneto svetainės rubrikoje REMIT DUK.

Primename, kad rinkos dalyviai apie sudaromus didmeninius sandorius Agentūrai privalo pranešti nuo 2016 m. balandžio 7 d., taip siekiama sukurti vieningą ir skaidriai veikiančią Europos didmeninę energijos rinką.