Įeiti
Publikuota: 2017-05-02. Atnaujinta:

Informacija rinkos dalyviams: atnaujintas Sandorių informacijos teikimo vadovas


Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. balandžio 7 d. Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūrai (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) turi būti pranešami visi didmeniniai ES sandoriai, apie kuriuos reikia pranešti pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT), tačiau juos pranešant rinkos dalyviams vis dar iškyla specifinių klausimų, kaip pildyti pranešimo Agentūrai formą, 2017 m. balandžio 27 d. paskelbtas  atnaujintas Sandorių informacijos teikimo vadovas (angl. Transaction Reporting User Manual – TRUM). Jis papildytas nauju šeštuoju priedu, kuriame pateikiama informacija, kaip teisingai rinkos dalyviai turi nurodyti  pristatymo vietą ar zoną, kai yra teikiami duomenys Agentūrai apie didmeninės energijos rinkos sandorius pagal REMIT reikalavimus. Kartu yra paskelbtas ir Identifikavimo kodų (angl. Energy Identification Codes) sąrašas.

Asmenys, Agentūrai teikiantys didmeninės energijos rinkos sandorių duomenis, turi naudoti paskelbtus identifikavimo kodus ir pagal poreikį imtis korekcinių veiksmų. 

Daugiau informacijos apie REMIT rasite Komisijos interneto svetainėje ir REMIT portale.