Įeiti
Publikuota: 2017-03-01. Atnaujinta:

Priminimas rinkos dalyviams: įsigalioja Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės


Nuo 2017 m. kovo 1 d. įsigalioja Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės, kurios reglamentuoja didmeninėje energijos rinkoje veikiančių rinkos dalyvių teises bei pareigas.

Taisyklėse nurodyta, kuriems elektros energijos ir gamtinių dujų sektorių dalyviams taikomos didmeninės rinkos priežiūros, stebėsenos ir pažeidimų vertinimo tvarkos nuostatos ir pareigos (pranešti  Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai apie sudaromus sandorius ir kt.), reglamentuojamas rinkos dalyvių registracijos CEREMP platformoje procesas.

Taip pat sudarytas sąrašas, kokia informacija laikoma viešai neatskleista, numatyta tokios informacijos centralizuoto skelbimo tvarka ir atnaujinimas. Jei biržos platforma, kurioje turėtų būti skelbiama viešai neatskleista informacija,  dėl  techninių  kliūčių  yra  nepasiekiama, operatorius turi užtikrinti, kad tokia informacija nedelsiant būtų paskelbta jo specializuotoje platformoje.

Taisyklėse aiškiai įvardijama, kada Komisija pradeda tyrimą dėl pažeidimo, nagrinėjant galimus piktnaudžiavimo atvejus didmeninėje energijos rinkoje.

Primename, kad didmeninės energijos rinkos priežiūra pagal REMIT yra būtina, siekiant Europos energijos vartotojams užtikrinti efektyviai ir skaidriai veikiančias rinkas. Daugiau apie tai skaitykite Komisijos interneto svetainėje bei Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros tinklapyje