Įeiti
Publikuota: 2018-01-03. Atnaujinta:

Suvienijamos kompetencijos sprendžiant energetikos srities klausimus


Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Inga Žilienė ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos l. e. viršininko pareigas Andrius Daščioras pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama užtikrinti aktyvų ir abipusiai naudingą abiejų institucijų bendradarbiavimą.

„Glaudus valstybinių institucijų bendradarbiavimas yra svarbus užtikrinant efektyvų energetikos rinkos reguliavimo ir priežiūros funkcijų įgyvendinimą. Su Valstybine energetikos inspekcija ir iki šiol glaudžiai bendradarbiavome sprendžiant nemažai klausimų, ypač nagrinėjant vartotojų ir energetikos įmonių ginčus. Tikimės, kad  dirbant kartu galėsime tiek gyventojams, tiek verslui užtikrinti didžiausią naudą", – pabrėžia Komisijos pirmininkė I. Žilienė.   

Komisija ir Valstybinė energetikos inspekcija, pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį, įsipareigojo padėti viena kitai nagrinėti energetikos srityje kylančius klausimus, užtikrinant ekonomiškai naudingiausių sprendimų priėmimą, vertinant energetikos įmonių atliekamas investicijas, taip pat teikti ekspertinę pagalbą atliekant energetikos įmonių veiklos patikrinimus, keistis informacija techniniais klausimais dėl Europos Sąjungos tinklų kodeksų įgyvendinimo ir kt.

Valstybinės energetikos inspekcijos l. e. viršininko pareigas A. Daščioras pažymėjo, kad abiejų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas itin naudingas siekiant operatyviau spręsti abiem šalims aktualius klausimus ir užtikrinant energijos vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. „Abiejų institucijų specialistų bendradarbiavimas bus reikšmingas vertinant, ar energetikos įmonių numatytos investicijos į energetikos įrenginių atnaujinimą yra pagrįstos, ir priimant sprendimus, taip pat aktyviau kontroliuoti, kaip energetikos įmonės laikosi nustatytų energijos kokybės reikalavimų", – teigė A. Daščioras.

Dar vienas svarbus bendradarbiavimo aspektas – efektyvesnis ir greitesnis vartotojų bei ūkio subjektų ginčų su energetikos įmonėmis nagrinėjimas: ekspertų išvada dažnai yra pagrindas, leidžiantis priimti pagrįstą sprendimą ir apginti teisėtus interesus.

Primename, kad Komisija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos banku, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetu, taip pat aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos auditorių rūmais, rengiami seminarai teismų sistemos darbuotojams, savivaldybių kontrolieriams, vartotojų teisių asociacijų atstovams ir kt.

Valstybinė energetikos inspekcija taip pat plėtoja abipusiai naudingą bendradarbiavimą ir nuolat keičiasi gerąja praktika su institucijomis ir mokslo įstaigomis: 2013 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetu, 2016 m. – su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2017 m. – su Valstybine darbo inspekcija.