Įeiti
Publikuota: 2018-10-31. Atnaujinta:

Komisija rinkos dalyviams pristatė Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo redakcijos pakeitimus


2018 m. spalio 30 d. Komisijoje šilumos sektoriuje veikiančioms įmonėms pristatyti nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliosiantys Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo redakcijos pakeitimai, kurie viešajai konsultacijai buvo paskelbti 2018 m. spalio 19 d.

Pristatymo metu buvo paaiškinta, kaip nuo 2018 m. gruodžio 1 d. bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys šilumos supirkimą elektorinio šilumos aukciono būdu. Pagal siūlomus pakeitimus šiluma bus superkama šilumos aukciono būdu, kurį vykdys energijos išteklių biržos operatorius. Aukciono dalyviai elektroninėje aukciono sistemoje deklaruos pranešimus su planuojamu pagaminti šilumos kiekiu bei kaina, o šilumos tiekėjas šioje sistemoje deklaruos planuojamus supirkti šilumos kiekius.

Pristatyme buvo pakomentuoti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo redakcijos pakeitimai, atliekami atsižvelgiant į rinkos dalyvių identifikuotas problemines sritis. Pavyzdžiui, aiškiau reglamentuota, kaip šilumos tiekėjas nustato sistemines paslaugas (šilumos poreikio piko pajėgumus ar rezervinius pajėgumus) užtikrinančius įrenginius bei kaip prireikus šiuos įrenginius keičia.

Pristatyme taip pat buvo atsakyta į ūkio subjektų dažniausiai užduodamus klausimus, pateikta praktinių palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo pavyzdžių, nurodyta aktuali informacija, reikalinga siekiant pasirengti nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliosiantiems pakeitimams.

Primename, jog Komisija 2018 m. vasario 28 d. patvirtino naujos redakcijos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo redakciją. Su šio teisės akto pakeitimais, paskelbtais viešajai konsultacijai, galite susipažinti čia.

Pristatyme rodytą prezentaciją galite atsisiųsti paspaudę čia.