Įeiti
Publikuota: 2019-06-21. Atnaujinta:

CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. darbo programos


CEER.jpgEuropos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER), kurios narė yra Komisija, skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. CEER Darbo programos (dokumentą galite peržiūrėti čia).

Kiekvienais metais CEER parengia Darbo programą, kuria siekiama patenkinti energetikos rinkos pokyčių keliamus iššūkius, nustato temas, kurios stiprintų reguliavimą, siekiant pagerinti energetikos rinkų veikimą vartotojų naudai.

CEER prioritetinės darbo sritys 2020 metams yra:
• Vartotojai ir mažmeninės rinkos;
• Nauji teisėkūros / politikos pokyčiai;
• Skirstymo sistemos veikimas;
                                                                                                                                                 • Tarptautinis darbas už ES ribų.

2020 m. CEER Darbo programa yra formuojama ypatingą dėmesį skiriant Švarios energijos paketo (angl. Clean Energy Package – CEP) ir CEER 3D strategijos įgyvendinimui. CEER Darbo programoje, atsižvelgiant į naujai priimto CEP įgyvendinimą, numatoma parengti gerosios praktikos gaires, mokymus suinteresuotoms šalims. Taip pat planuojamas tolimesnis bendradarbiavimas su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER), atliekant CEP įgyvendinimo priežiūrą.

Naujojoje ACER-CEER rinkos stebėsenos ataskaitoje nemažai dėmesio bus skiriama CEP nacionaliniam perkėlimui į nacionalinę teisę ir susijusiems pokyčiams Europos lygmeniu. Įvertinus viešųjų konsultacijų dėl skaitmenizacijos ir naujų iššūkių dujų rinkai rezultatus, CEER planuoja rengti naujus pozicijų dokumentus. CEER bendromis reguliuotojų pozicijomis identifikuos, kokie prioritetiniai klausimai turėtų būti sprendžiami ir kokios nuostatos keistinos, Europos Komisijai peržiūrint Trečiojo energetikos paketo dujų srities teisės aktus.

CEER siekia grįžtamojo ryšio iš energetikos perdavimo ir tiekimo rinkos dalyvių, elektros ir dujų vartotojų, pramonės, vartotojų grupių atstovų, tinklų operatorių, valstybių narių, mokslininkų ir kitų suinteresuotųjų šalių dėl siūlomos 2020 m. CEER Darbo programos prioritetinių sričių ir numatomų darbinių veiklų rezultatų.

Viešoji konsultacija dėl 2020 m. CEER Darbo programos vyksta iki 2019 m. rugpjūčio 9 d.

Klausimynui užpildyti nereikia specialaus prisijungimo, jei norite pasiekti internetinę anketą, spauskite nuorodą čia.