Įeiti
Publikuota: 2019-06-10. Atnaujinta:

Nustatyta AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinė riba 2020 metams


Komisija AB „Amber Grid" 2020 metams nustatė 36 073,93 tūkst. Eur pajamų viršutinę ribą (2019 m. bendrovės pajamų lygis – 43 922,96 tūkst. Eur).

AB „Amber Grid" pajamų lygio mažėjimą 17,87 proc. iš esmė lėmė bendrovės 2014–2018 m. gauta didesnė nei Komisijos nustatyta investicijų grąža – iš viso 9 359,33 tūkst. Eur. Ši suma bus grąžinta vartotojams, 2020 metais taikant mažesnę gamtinių dujų perdavimo kainą.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid"  2018 m. nustatytas pajamų lygis naujam 5 metų reguliavimo periodui (2019–2023 m.), kuris, Komisijos sprendimu, gali būti koreguojamas pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir kt., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

2020 m. AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema planuoja transportuoti 49 599 GWh gamtinių dujų (2019 m. nustatytas kiekis – 49 722 GWh).

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 10 d. posėdžio medžiaga galite čia.