Įeiti
Publikuota: 2019-12-20. Atnaujinta:

ACER paskelbė technines gaires dėl CO2 kiekio ribų apskaičiavimo pajėgumų mechanizmuose


2019 m. gruodžio 17 d. Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) paskelbė nuomonę, kurioje pateikia technines gaires CO2 kiekio riboms apskaičiuoti plėtojant pajėgumų mechanizmus.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (toliau – Reglamentas) 22 straipsnis numato, kad visų pajėgumų mechanizmų atveju iš anksto prieš atrankos procesą nustatomos techninės pajėgumų teikėjų dalyvavimo charakteristikos. Vadovaujantis Reglamentu, pajėgumų mechanizmai turi apimti šiuos reikalavimus dėl išmetamo CO2 kiekio ribų:

a) ne vėliau kaip nuo 2019 m. liepos 4 d. gamybos pajėgumai, kurie pradėjo komercinę gamybą ir išmeta daugiau nei 550 g iškastinio kuro kilmės CO2 vienai kWh elektros energijos, negauna mokėjimų arba įsipareigojimų dėl būsimų mokėjimų pagal pajėgumų mechanizmą;

b) ne vėliau kaip nuo 2025 m. liepos 1 d. gamybos pajėgumai, kurie pradėjo komercinę gamybą anksčiau nei 2019 m. liepos 4 d., išmetantys daugiau kaip 550 g iškastinio kuro kilmės CO2 vienai kWh ir daugiau kaip 350 kg iškastinio kuro kilmės CO2 vidutiniškai per metus vienam įrengtam kWe, negauna mokėjimų arba įsipareigojimų dėl būsimų mokėjimų pagal pajėgumų mechanizmą.

ACER paskelbtoje nuomonėje yra pateikiamos techninės gairės, susijusios su aukščiau nurodytų verčių apskaičiavimu: nustatoma taikymo apimtis, CO2 kiekio ribų skaičiavimo principai ir monitoringo mechanizmas, taikomas valstybėse narėse. Su ACER paskelbta nuomone galima susipažinti čia.