Įeiti
Publikuota: 2019.12.27. Atnaujinta:

Kokiais atvejais vartotojui reikia mokėti už leistinąją naudoti galią?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, nepritarė vartotojo reikalavimams anuliuoti mokėjimus už leistinąją naudoti galią: jei vartotojas priskiriamas nebuitinių vartotojų kategorijai, mokestį už elektros energiją sudaro dvi dalys: mokestis už sunaudotos elektros energijos kiekį ir galios dedamoji (už leistinąją naudoti galią).

Vartotojas, pasirašydamas Naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo sutartį bei pildydamas elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paraišką, neturėjo pretenzijų ir nepateikė operatoriui dokumentų ar kitų įrodymų, patvirtinančių, kad vartotojas jam nuosavybės teise priklausančioje neįrengtoje daugiabučio namo pastogėje ketina vartoti elektrą asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti (kartu su paraiška buvo pateiktas ir Nekilnojamo turto registro išrašas, kuriame nurodyta, kad patalpa yra negyvenamosios paskirties).

Laikoma, kad elektra asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti vartojama, jei elektra perkama individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios paskirties objektams, nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams).

Nagrinėjamu atveju operatorius pagal Nekilnojamojo turto registro išraše nurodytą patalpos paskirtį – negyvenamoji – vartotoją priskyrė nebuitinių vartotojų kategorijai. Negyvenamosios paskirties objektų savininkai – fiziniai asmenys, kurie ketina jiems nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosios paskirties objektuose vartoti elektrą asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti taip pat gali būti laikomi buitiniais vartotojais, tačiau jie turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus ar kitus įrodymus.

Atkreipiame dėmesį, kad nebuitiniams vartotojams mokėjimas už leistinają naudoti galią skaičiuojamas net ir tuomet, jei vartotojas neturi objektyvios galimybės vartoti elektros energiją (šiuo atveju – įrenginiai nėra prijungti prie elektros tinklų), nes operatorius, atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugą, turi rezervuoti leistinąją naudoti galią, t. y. negali jos perskirstyti kitiems vartotojams.