Įeiti
Publikuota: 2019-12-17. Atnaujinta:

Stiprinama geriamojo vandens kokybės priežiūra


Bendradarbiavimo_sutartis.jpgValstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkė Inga Žilienė ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika 2019 m. gruodžio 16 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės priežiūros stiprinimo.

VERT yra atsakinga už geriamojo vandens tiekėjų licencijuojamos veiklos sąlygų priežiūrą, geriamojo vandens tiekimo paslaugų atitiktį kokybės reikalavimams, sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, todėl tarpinstitucinė pagalba (keitimasis informacija, motyvuotos išvados ir kt.) yra svarbi vykdant numatytas funkcijas.  

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, abi institucijos nuolat keistis aktualia informacija apie geriamojo vandens kokybę Lietuvos miestuose, užtikrins, kad laiku ir efektyviai būtų imamasi veiksmų ir įgyvendinamos priemonės, būtinos geriamojo vandens kokybei gyventojams užtikrinti.

Geriamojo vandens tiekimo srityje valstybės politiką formuojančios institucijos, savivaldybės, geriamojo vandens tiekėjai ir priežiūrą vykdančios institucijos pagal kompetenciją atlieka skirtingas funkcijas. Paslaugų kokybės priežiūrą vykdančios institucijos renka, analizuoja ir kaupia skirtingo lygmens informaciją. Pasitaiko atvejų, kai nepakanka vienos institucijos veiksmų, užtikrinant gyventojams kokybiško ir saugos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimo paslaugas.

Artimiausiu metu VERT planuoja pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir su kitomis geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.