Įeiti
Publikuota: 2019-11-11. Atnaujinta: 2019-11-12

Lapkričio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


Vidutinė šilumos kaina

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina lapkričio mėn. yra 4,49 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su spalio mėn., didėja 4,18 proc. Per metus (nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn.) vidutinė šilumos kaina mažėjo 13,49 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2019 metais (atsisiųskite)

 1_pav_2019_11_11.png

Kuro kainos

Į 2019 m. lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. rugsėjo mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 121,82 Eur/tne yra 1,1 proc. didesnė nei į spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. rugpjūčio mėn. biokuro kaina (120,52 Eur/tne). Į lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė gamtinių dujų kaina (372,33 Eur/tne), lyginant su į spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuota (361,27 Eur/tne), didėja 3,1 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 2_pav_2019_11_11.png

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų lapkričio mėn. už šilumą mažiausiai moka Šiaulių, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai (atnaujinta 2019-11-12). Palyginus su spalio mėn., lapkričio mėn., nežymiai (0,86 proc.) šilumos kaina didėja AB „Panevėžio energija" vartotojams (2019 m. lapkričio mėn., palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 11,22 proc.), AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams kaina didėja 3,06 proc. (2019 m. lapkričio mėn., palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 19,84 proc.), AB „Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams – 6,04 proc. (2019 m. lapkričio mėn., palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 14,23 proc.).

AB „Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 8,64 proc. – bendrovė grąžino vartotojams dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro sąnaudų susidariusį skirtumą, 24 mėn. taikant 0,22 ct/kWh šilumos kainą mažinančią kompensaciją (2019 m. lapkričio mėn., palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 9,09  proc.). AB „Klaipėdos energija" aptarnaujamiems vartotojams lapkričio mėn., palyginus su spaliu, dėl išaugusio šilumos poreikio pabrangus iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyjamai šilumai, vartotojai už šilumą moka 18,38 proc. daugiau (2019 m. lapkričio mėn., palyginus su 2018  m. lapkričio mėn., kaina mažėja 9,38 proc.).

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh be PVM (atsisiųskite)

 3_pav_2019_11_11.png

Šilumos kainos Lietuvos savivaldybėse

Lapkričio mėn. mažiausia šilumos kaina yra UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams (3,85 ct/kWh su PVM), didžiausia – Biržų rajone (8,91 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Lapkričio mėn., palyginus su spaliu, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 4,94 proc. – Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu iki naujos kainos įsigaliojimo, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d., bus taikoma 0,40 ct/kWh šilumos kainą mažinanti papildoma kainos dedamoji. Dėl pigiau įsigyto biokuro UAB „Lazdijų šiluma" aptarnaujami vartotojai lapkritį už šilumą moka 3,56 proc. mažiau.

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Tarybos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. Šilumos kainos 2019 m. lapkričio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 4_pav_2019_11_11.png

Kuro struktūra

Skaičiuojant 2019 m. lapkričio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2019 m. rugsėjo mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių biržoje įsigyto kuro kaina, yra ribojamos Tarybos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos Tarybos tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šiluma kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

Nuo 2010 m. gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2018 m., palyginti su 2017 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 0,58 procentinio punkto – nuo 36,58 proc. iki 36,0 proc., o biokuro dalis augo 0,66 procentinio punkto – nuo 58,75 proc. iki 59,41 proc. 2019 m. lapkričio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 66,91 proc., gamtinės dujos – 30,56 proc.

5 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2014–2019 m. (atsisiųskite)

5_pav_2019_11_11.png