Įeiti
Publikuota: 2019-07-31. Atnaujinta:

ACER patvirtino koordinuotos tinklo eksploatavimo saugumo analizės ir įrenginių svarbos atjungimo koordinavimui vertinimo elektros sektoriuje metodikas


Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (ACER) pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, patvirtino koordinuotos tinklo eksploatavimo saugumo analizės metodiką (CSAM) ir įrenginių svarbos atjungimo koordinavimui vertinimo metodiką (RAOCM).

Sprendimas dėl CSAM yra visos Europos regioninių pasiūlymų dėl veiklos saugumo koordinavimo kiekvienam pajėgumų skaičiavimo regionui (CCR) pagrindas. Be kita ko, CSAM sprendimas apima harmonizuotas taisykles, skirtas nustatyti už kokių tinklo elementų būklės stebėjimą realiu laiku yra atsakingas perdavimo sistemos operatorius (PSO) ir kokių veiksmų, skirtų užtikrinti tinklo eksploatavimą nustatytose eksploatavimo ribose turi imtis PSO esantys bendrame CCR ir PSO tarp skirtingų CCR.

RAOCM nustato harmonizuotas taisykles dėl įrenginių atjungimo koordinavimo tarp skirtingų PSO visoms sinchroninėms zonoms ir aprašo įrenginių įtakos sistemai skaičiavimo metodiką.

Daugiau informacijos pateikiama ACER tinklalapyje: CSAM; RAOCM