Įeiti
Publikuota: 2019-08-09. Atnaujinta:

Vartotojas turi apmokėti už faktiškai suvartotą šilumos kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), 2019-08-08 posėdyje išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą, nustatė, kad vartotojo reikalavimas panaikinti šilumos tiekėjo reikalaujamą apmokėti skolą – nepagrįstas.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad visada laiku atsiskaito už butui suteiktas paslaugas, todėl nesutinka su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reikalaujama apmokėti skola už ankstesnį laikotarpį.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad reikalaujama apmokėti skola apskaičiuota atlikus šilumos kiekio perskaičiavimą už laikotarpį nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2009 m. balandžio 30 d. (šilumą tiekė UAB „Vilniaus energija“).  Daugiabučiame name, kuriame yra vartotojo butas, dėl įsikūrusios bendrijos teikiamų duomenų mokėjimams už šilumą apskaičiuoti ir šilumos tiekėjo turimų duomenų apie pastato šildymo sistemą neatitikimo, kai kurie gyventojai buvo apmokestinami dvigubai, o likusiems – šilumos kiekiai būdavo nepagrįstai sumažinami.

Teisės aktuose yra įtvirtinta pareiga šilumos tiekėjui teisingai paskirstyti suvartotą šilumos kiekį, o gyventojų pareiga – atsiskaityti už faktiškai suvartotą šilumos kiekį, todėl šiuo atveju šilumos tiekėjas teisėtai ir pagrįstai reikalauja vartotojo apmokėti nepriemoką už faktiškai suvartotą šilumos kiekį.