Įeiti
Publikuota: 2019-08-05. Atnaujinta:

Informacija rinkos dalyviams dėl REMIT duomenų teikimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri dalyvauja Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja apie ACER paskelbtą 3-iąjį viešą laišką dėl 2011 m. gruodžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) duomenų kokybės.

ACER vieši laiškai yra skirti didinti rinkos dalyvių informuotumą, skatinti ataskaitas teikiančių šalių bendradarbiavimą, informuoti juos apie ACER atliekamus vertinimus, taip pat įvertinti pagal REMIT gautų duomenų aiškumą, tikslumą ir pateikimą laiku.

ACER apibendrinta informacija padeda suinteresuotoms šalims užtikrinti, kad jų teikiami duomenys ir ataskaitos atitiktų REMIT reikalavimus. Išsamiai susipažinti su ACER parengtu viešu laišku galite čia.

Taip pat ACER paskelbė ketvirtinę apžvalgą REMIT klausimais, kurioje pateikiamos esminės 2019 m. II ketv. naujienos, susijusios su rinkos stebėsena. Išsamiai susipažinti su ACER parengta apžvalga galite čia.

Daugiau informacijos apie REMIT duomenų teikimą, metodines rekomendacijas ir kt. rasite VERT interneto svetainėje ir REMIT portale.