Įeiti
Publikuota: 2019-09-16. Atnaujinta:

Baltijos ir Suomijos energetikos reguliavimo institucijų vadovai aptarė regioninės gamtinių dujų rinkos klausimus


Rugsėjo 13 d. Vilniuje vyko Baltijos šalių ir Suomijos energetikos reguliavimo institucijų vadovų susitikimas, kuriame aptarta pažanga ir tolimesni veiksmai kuriant bendrą regioninę gamtinių dujų rinką.

Diskusijose daugiausiai dėmesio buvo skirta Lietuvos prisijungimo prie regioninės dujų rinkos sąlygoms aptarti. Susitikimo metu aptarti scenarijai tiek dėl prisijungimo prie tris šalis (Suomijos, Estijos, Latvijos – Finestlat) apimančios gamtinių dujų rinkos trumpuoju laikotarpiu, t. y. nuo 2021 metų, tiek ilguoju laikotarpiu nuo 2022 metų. Diskusijos dalyviai bendrai sutarė artimiausiu metu parengti kreipimąsi į keturių šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius bei atitinkamas Ministerijas, pakviečiant  bendram darbui dėl tarpsisteminio kompensavimo mechanizmo tarp regiono perdavimo sistemos operatorių, kuris numatytų mokėjimus už kiekvienos šalies infrastruktūros panaudojimą (angl. the inter-TSO compensation mechanism – ITC) nuo 2021 metų. Taip pat bendrai sutarta, kad sprendimai dėl bendros gamtinių dujų rinkos veikimo sąlygų ilguoju laikotarpiu, t. y. nuo 2022 metų, priklausytų nuo kaštų ir naudos analizės rezultatų, kurią galėtų rengti Europos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (angl. European Network of Transmission System Operators for Gas – ENTSOG). Taip pat, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų regioniniu lygiu atitiktį Europiniams reikalavimams, būtinas ir neutralios šalies, kaip Europos Komisijos ar ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER), dalyvavimas. Bendros regioninės gamtinių dujų rinkos  sukūrimas leistų padidinti prekybos gamtinėmis dujomis likvidumą regione, sudarytų vienodas konkurencijos sąlygas tiekėjams, importuojantiems dujas iš skirtingų šaltinių, kas turėtų užtikrinti konkurencingas gamtinių dujų kainas viso regiono vartotojams bei leistų efektyviau išnaudoti gamtinių dujų infrastruktūrą regione.

Diskusijose taip pat aptarta regiono energetikos projektų vystymo pažanga. Diskusijos dalyviai pažymėjo, kad būtų naudinga inicijuoti diskusijas su atitinkamomis Ministerijomis, siekiant numatyti suvienodintus reikalavimus veikti rinkoje,  kurių atitiktis vienoje šalyje leistų vykdyti  energetikos objektų statybos įrengimo darbus kitoje šalyje regione. Tokiu būdu būtų padidinta konkurencija šiame segmente ir užtikrinta mažesnė darbų kaina.  Nuspręsta šiuo klausimu kreiptis į atitinkamą sritį kuruojančias Ministerijas.

Numatoma diskusijas toliau tęsti jau tradiciniu tapusiame Baltijos energetikos forume, kurį Lietuvos energetikos reguliavimo institucija surengs lapkritį Vilniuje.