Įeiti
Publikuota: 2019.09.02. Atnaujinta:

Įvertinta, kaip gamtinių dujų sektoriaus įmonės laikosi nustatytų minimalių paslaugų kokybės rodiklių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino AB „Amber Grid" (perdavimo veikla) ir AB „Energijos skirstymo operatorius", UAB „Intergas", UAB „Fortum Heat Lietuva" bei AB agrofirmos „Josvainiai" (skirstymo veikla) faktinius licencijuojamos veiklos patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodiklius.

Minimalūs paslaugų kokybės lygiai kiekvienai gamtinių dujų įmonei nustatomi individualiai konkrečiam kainų reguliavimo periodui. VERT kasmet įvertina, kaip įmonė laikosi šių rodiklių.

1 lentelė. AB „Amber Grid" veiklos kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei


Nustatyti kokybės rodikliai2017 m. faktinės reikšmės2018 m. faktinės reikšmės2018 m. faktinės reikšmės pokytis, palyginus su nustatytu kokybės rodikliu, proc.
Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičius0
000
Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės suminė trukmė0000
Laiku išsiųstų atsakymų į prašymą ar skundą dalis, proc. 100  100 100 0

 
2 lentelė.
AB „Energijos skirstymo operatorius" gamtinių dujų skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei


Nustatyti kokybės rodikliai2017 m. faktinės reikšmės2018 m. faktinės reikšmės2018 m. faktinės reikšmės proc. pokytis, palyginus su nustatytu kokybės rodikliu, proc.
Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI)0,4410,5620,19601+55,55
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI)0,005580,00360,003297+40,91
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.100
100

96,5-3,5
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc.95,4396,06100+4,79
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc.10099,899,44-0,56
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc. 2,11,5815,916,5 karto


AB „Energijos skirstymo operatorius" nurodė, kad vėlavo prijungti naujus vartotojus dėl rangovų atsakomybės (išaugo darbų apimtys, reikėjo prijungti stambius vartotojus ir kt.) bei darbams atlikti netinkamų oro sąlygų. Bendrovė taip pat atkreipė dėmesį, kad 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojusioje Gamtinių dujų įstatymo redakcijoje atsirado sąlyga, kad  mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai yra laikomi kilnojamais daiktais, dėl to prijungimo sutartyse nustatomi trumpesni terminai, tačiau iškilo naujų kliūčių rengiant ir derinant projektus, kurių nebuvo dujotiekiui esant nekilnojamuoju turtu.

3 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai", UAB „Intergas", UAB „Fortum Heat Lietuva" skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami įmonių atsakomybei


Nustatyti kokybės rodikliai2017 m. faktinės reikšmės2018 m. faktinės reikšmės2018 m. faktinės reikšmės proc. pokytis palyginus su nustatytu kokybės rodikliu, proc.
Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI)0000
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI)0000
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc.1001001000
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc. 0000

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.