Įeiti
Publikuota: 2019-02-15. Atnaujinta:

Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui


Komisija, vadovaudamasi Europos Komisijos Reglamentu, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 2019 m. vasario 14 d. posėdyje patvirtino AB „Litgrid" kartu su kitais Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono – Estijos, Latvijos, Švedijos, Lenkijos bei Suomijos – perdavimo sistemos operatoriais parengtą Bendrąją  visų  Baltijos  pralaidumo  skaičiavimo  regiono  perdavimo  sistemos operatorių koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodiką (toliau - Metodika).

Patvirtinta Metodika siekiama koordinuoti Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių veiksmus, siekiant veiksmingai pašalinti tarpvalstybinių tinklų perkrovas, nepaisant to, ar fizinės perkrovos priežastys yra už šių operatorių  kontroliuojamos teritorijos (t. y. veiklos) ribų, ar ne. Taip pat užtikrinama, kad perkrovos nebūtų perkeliamos kitai valstybei.

Ši Metodika papildo Komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. patvirtintą Bendrąją koordinuotojo pralaidumo paskirstymo metodiką Baltijos pralaidumo skaičiavimo regionui, skatinant veiksmingą konkurenciją (t. y. pašalinant perkrovas) elektros energijos gamybos, tiekimo srityje, užtikrinant optimalų perdavimo infrastruktūros naudojimą. Be to, Metodika bus taikoma kompleksiškai ir su 2017 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, įgyvendinančiomis metodikomis, kuriomis bus apibrėžiami perdavimo sistemos operatorių koordinavimo veiksmai.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.