Įeiti
Publikuota: 2020-04-14. Atnaujinta:

ACER paskelbė 5-ąjį REMIT taikymo gairių leidimą


Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) paskelbė 5-ąjį ES reglamento dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) taikymo gairių leidimą, kuriame pateikiami atnaujinimai ir papildytos rekomendacijos dėl viešai neatskleistos informacijos, susijusios su didmeniniais energetikos produktais, vertinimo.

Be to, šiame dokumente aprašytos papildomos gairės, kaip vertinti viešai neatskleistą informaciją remiantis keturiais pagrindiniais REMIT kriterijais (t. y. ji yra tiksli, nevieša, susijusi su vienu ar keliais didmeniniais energetikos produktais ir gali daryti didelę įtaką kainoms). Taip pat, dėl šios informacijos vertinimo, naujajame rekomendacijų leidime pateikiami keli konkretūs pavyzdžiai.

Šios gairės gali būti naudingos ir rinkos dalyviams. Nagrinėjama dėl prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija ir tokios informacijos atskleidimo pagal REMIT atitiktis. Dokumente pristatomos geriausios praktikos, susijusios su rinkos dalyvių vidaus atitikties taisyklėmis dėl viešai neatskleistos informacijos.

ACER pripažįsta, kad įgyvendinant šią geriausią praktiką kai kuriems rinkos dalyviams gali prireikti sudėtingų vidaus procesų, kurie gali būti atidėti dėl dabartinės koronaviruso situacijos.

Taryba toliau bendradarbiaus su ACER, siekdama nuosekliai ir koordinuotai vykdyti tyrimus pagal REMIT.

Atnaujintas REMIT taikymo gaires rasite čia (anglų k.)

Išsami informacija apie REMIT skelbiama čia (anglų k.)