Įeiti
Publikuota: 2020-04-28. Atnaujinta:

Ką turi žinoti vartotojas, jei ženkliai išaugo prijungimo prie elektros tinklo įmoka?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl prijungimo įmokos dydžio, nustatė, kad operatorius tinkamai neinformavo vartotojo apie išaugusią  prijungimo įmoką, todėl dabar nepagrįstai reikalauja sumokėti papildomą sumą. 

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasirašė įrenginių prijungimo prie elektros tinko sutartį ir sumokėjo apskaičiuotą preliminarią prijungimo įmoką. Tačiau operatorius, atlikęs darbus, išrašė sąskaitą ir reikalauja sumokėti papildomą sumą už prijungimą (prijungimo įmoka padidėjo beveik 4 kartus). Vartotojas šios sumos sumokėti nesutinka, nes nebuvo informuotas apie galimą padidėjimą ir neturėjo galimybės paslaugos atsisakyti.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes ir atsižvelgusi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad prijungimo įmoka vartotojui išaugo dėl gerokai pailgėjusio prijungimo atstumo keičiant projektą. Tokiu atveju operatorius, prieš toliau tęsdamas prijungimo darbus, privalėjo per sutartyje numatytą terminą (10 kalendorinių dienų) perskaičiuoti prijungimo įmoką ir informuoti vartotoją apie jo papildomai mokėtiną prijungimo įmokos dalį bei pateikti sąskaitą.

Šiuo atveju AB „Energijos skirstymo operatorius“ savo pareigos neatliko, t. y. vartotojas nebuvo tinkamai informuotas, o apie padidėjusią prijungimo įmoką jis sužinojo operatoriui jau užbaigus darbus, kai buvo pateikta apmokėti sąskaita.

VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ anuliuoti vartotojui pateiktą papildomą mokėjimą, kaip nepagrįstą. Atsiradusias papildomas prijungimo sąnaudas operatorius turės padengti iš savo lėšų, neįtraukdamas jų į technologinius nuostolius ar reguliuojamos veiklos sąnaudas.