Įeiti
Publikuota: 2020-06-22. Atnaujinta:

VERT: už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą vartotojui turės būti sumokėti delspinigiai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl vėlavimo prijungti elektros įrenginius prie elektros tinklų, nustatė, kad vartotojas pagrįstai reikalauja sumokėti delspinigius už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau privalo apmokėti faktiškai patirtas prijungimo sąnaudas.

Vartotojas nurodė, kad 2019-08-08 sudarė elektros įrenginių prijungimo sutartį, tačiau per numatytą 85 kalendorinių dienų terminą darbai nebuvo atlikti. Dėl to vartotojas reikalauja suteikti prijungimo paslaugą be papildomų mokėjimų ir sumokėti delspinigius už laiku neatliktus prijungimo darbus.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ nurodė, kad neatliko prijungimo darbų, nes žemės sklypo, kuriame yra operatoriui priklausanti oro linija ir atrama, savininkė pateikė skundą dėl planuojamų kasimo darbų. Tačiau VERT, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, nustatė, kad tai nėra pakankama priežastis stabdyti prijungimo darbus. Teisės aktuose įtvirtinta teisė operatoriui nekliudomai prieiti, privažiuoti, kitaip patekti prie eksploatuojamų elektros tinklų, atlikti remonto, modernizavimo darbus bei įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ VERT nepateikė pagrindžiančių įrodymų, kad sklypo savininkas kitais būdais trukdė vykdyti prijungimą. Taip pat VERT nustatė, kad vartotojas operatoriui nepateikė statybą leidžiančio dokumento.

Atsižvelgiant į tai, AB „Energijos skirstymo operatorius“ sustabdė prijungimo darbus, tačiau apie tai tinkamai neinformavo vartotojo (tai turi būti padaryta ne vėliau kaip per 5  darbo dienas), todėl operatorius įpareigotas sumokėti vartotojui sutartyje nustatytus delspinigius už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 31 d. iki 2020 m. vasario 21 d. (nuo darbų sustabdymo iki vartotojo informavimo).

Kitas vartotojo reikalavimas, kad operatorius prijungimo darbus atliktų be papildomų mokėjimų, yra nepagrįstas: vartotojas turi apmokėti faktiškai patirtas prijungimo sąnaudas, nes išimčių šiuo aspektu sutartyje, sudarytoje tarp vartotojo ir operatoriaus, nenumatyta.