Įeiti
Publikuota: 2020-06-09. Atnaujinta: 2020-06-09

Kodėl sutartyje su vartotoju nurodoma preliminari elektros įrenginių perkėlimo kaina?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius", konstatavo, jog vartotojo prašymas elektros įrenginių iškėlimo sutartyje įmonei nurodyti tikslią, galutinę elektros įrenginių iškėlimo iš vartotojui priklausančio objekto kainą yra nepagrįstas.

Vartotojui pageidaujant perkelti AB „Energijos skirstymo operatorius" priklausančius įrenginius, esančius vartotojui priklausančiame objekte, už šių įrenginių perkėlimą (rekonstrukciją) mokama kaina yra lygi faktinei įmonės ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su elektros įrenginių perkėlimu, kainai.

Ši kaina nėra tiksliai iš anksto žinoma, kadangi įmonei vykdant pirkimo procedūras gali paaiškėti, jog geriausią pasiūlymą paslaugos ir kitiems su tuo susijusiems darbams atlikti pateikusio rangovo (viešojo pirkimo dalyvio) pasiūlyta darbų atlikimo kaina viršija arba yra mažesnė už projekto sąmatinę vertę. Taip pat įgyvendinant  projektą gali paaiškėti, kad į paslaugos sąmatą nėra įskaičiuotos visos išlaidos ir sąnaudos projektui įgyvendinti, todėl įmonė sutartyje su vartotoju negali nustatyti galutinės kainos.

Operatorius viešąjį pirkimą rangovui išrinkti organizuoja tik vartotojui ir operatoriui pasirašius sutartį bei vartotojui sumokėjus preliminarią prijungimo įmoką.

Kai sutarties sudarymo metu nėra galimybės nustatyti prijungimo įmokos dydžio, operatoriaus ir vartotojo pasirašomoje sutartyje nustatoma preliminari prijungimo įmoka.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-06-04 posėdžio medžiaga galite čia.