Įeiti
Publikuota: 2020-06-18. Atnaujinta:

Rinkos dalyviams pristatyta elektros įtampos kryčių problematikos sprendimo vykdymo eiga


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2020 m. birželio 16 d. organizavo nuotolinį susitikimą dėl elektros įtampos kryčių perdavimo ir skirstymo tinkluose problematikos.

Susitikimo metu VERT, Energetikos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB, skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ specialistai atsakė į Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos,  VšĮ  „Investuok Lietuvoje“ atstovų klausimus, pristatė turimus analizatorių duomenis ir planuojamus tolesnius veiksmus. Rinkos dalyviai pabrėžė, kad būtinas visų šalių įsitraukimas sprendžiant šią problemą, ir prašė būti įtraukti ieškant geriausio varianto tiek rinkai, tiek operatoriams, o ne tik priimant sprendimus.

LITGRID AB ir ESO šiuo metu atlieka analizę dėl tinklo kokybės parametrų bei poreikio gerinti tinklą – turint konkrečią statistinę informaciją, bus galima įvertinti optimalų lėšų poreikį investicijoms.

LITGRID AB rengia projektą „Elektros energijos kokybės stebėsenos sistemos perdavimo tinkluose įrengimas“, kuris leis vykdyti kokybės stebėseną visame perdavimo tinkle ir sudaryti kokybės žemėlapį tinklų naudotojams. ESO jau  anksčiau įrengė 4 duomenų analizatorius Kauno ir Klaipėdos LEZ, dar 19 analizatorių buvo įrengti kitose vietose – analizuojant pastarojo laikotarpio duomenis, esminių nuokrypių nenustatyta. Taip pat lygiagrečiai vykdoma studija „Elektros tinklų kokybės stebėsena“, kuri leis moksliškai pagrįsti įtampos kryčių susidarymo priežastis ir pateikti rekomendacijas dėl kokybės matavimo priemonių.

Verslo atstovams, ypač pramonei, duomenų centrams, labai svarbu turėti aukštesnės kokybės tinklo paslaugas. Tad nors įtampos kryčių kokybinės reikšmės neįeina į LST EN 50160 standarto reikalavimus ir nėra vertinamos nustatant operatoriaus kokybinius tinklo rodiklius (SAIDI ir SAIFI), nuolat ieškoma būdų, kurie leistų pagerinti tinklo parametrus.

*****

Artimiausi veiksmai pagal patvirtintą planą (preliminariai):
- 2021 m. I ketv. – ESO studijos „Elektros tinklų kokybės stebėsena“ rezultatų pristatymas;
- 2021 m. I ketv. – 80 aukštos kokybės analizatorių įdiegimas skirstomajame tinkle;
- 2020 III-IV ketv. – 46 kokybės analizatorių įdiegimas perdavimo tinkle;
- 2022 m. III ketv. – pagal ESO studijos rezultatus planuojamas registratorių įsigijimas bei diegimas, informacijos kaupimo pradžia visos Lietuvos mastu skirstomajame tinkle.