Įeiti
Publikuota: 2020-06-26. Atnaujinta:

VERT kviečia rinkos dalyvius dalyvauti EK paskelbtoje viešojoje konsultacijoje dėl REMIT mokesčių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad 2020 m. birželio 8 d. buvo paskelbta viešoji konsultacija dėl planuojamo Europos Komisijos sprendimo, nustatančio Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators –ACER) mokesčius už užduotis pagal REMIT.

Viešąją konsultaciją galima pasiekti paspaudus šią nuorodą: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12406-

ACER skatina sklandų ir skaidrų didmeninių energijos rinkų veikimą ES, padėdama nacionalinėms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad kiekvienos ES šalies įstatymai atitiktų ES energetikos politikos tikslus, įskaitant rinkos integraciją.

Reglamento (ES) 2019/942 32 straipsnio 1 dalyje Europos Parlamento ir Tarybos prašymu buvo įtraukta nauja nuostata, kad mokesčiai turi būti mokami ACER už jos užduotis pagal 2011 m. spalio 25 d. Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo („REMIT“). Pagal 32 straipsnio 2 dalį, šiuos mokesčius ir jų mokėjimo būdą turi nustatyti Europos Komisija. Ši iniciatyva nustato mokesčius, kuriuos energijos operatoriai ar jų atstovai turi mokėti ACER už jų pateikiamos informacijos rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir analizę. Ji taip pat nustato, kaip turi būti mokami mokesčiai.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Information in English