Įeiti
Publikuota: 2020-05-20. Atnaujinta: 2020-05-20

Informacija rinkos dalyviams dėl REMIT ACER 2020-ųjų metų I ketvirčio apžvalgos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri dalyvauja Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja apie ACER paskelbtą ketvirtinę apžvalgą REMIT klausimais, kurioje pateikiamos esminės 2020 m. I ketv. naujienos.

Apžvalgoje pateikta informacija, kaip užtikrinamas institucijų veiklos tęstinumas ir atliekama rinkos stebėsena dėl šiuo metu pasaulyje išplitusio COVID-19 viruso REMIT kontekste. Atitinkamai, dėl šių aplinkybių, ACER nusprendė pratęsti tam tikrus atitikties terminus (pvz., reikalavimo viešai neatskleistą informaciją atskleisti informacijos atskleidimo platformose įgyvendinimo terminas pavėlintas iki 2021 m. sausio 1 d., vietoje 2020 m. liepos 1 d.).

Taip pat, yra apžvelgiami tyrimų, susijusių su manipuliavimu rinka Europos valstybėse, rezultatai ir pateikiamos išvados. Verta paminėti, kad šioje apžvalgoje yra minimas ir VERT atliktas tyrimas.

Naujausiame ACER leidinyje yra skiriamas dėmesys neseniai pasirodžiusiam 5-ajam REMIT taikymo gairių leidimui, kuriame pateikiami atnaujinimai ir papildytos rekomendacijos dėl viešai neatskleistos informacijos, susijusios su didmeniniais energetikos produktais, vertinimo.

Išsamiai susipažinti su ACER parengta apžvalga galite čia (anglų k.)

Atnaujintas REMIT taikymo gaires rasite čia (anglų k.)

Daugiau informacijos apie REMIT duomenų teikimą, metodines rekomendacijas ir kt. rasite VERT interneto svetainėje ir REMIT portale.