Įeiti
Publikuota: 2020-05-18. Atnaujinta:

Atsiskaitymas už karštą vandenį: ką reikia žinoti vartotojams, kai duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą, patvirtino, kad vartotojui mokėjimai už suvartotą karštą vandenį apskaičiuoti teisingai.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad už suvartotą karštą vandenį atsiskaitė deklaruodamas karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis, todėl nesutinka su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikta apmokėti sąskaita už 2019 m. rugpjūčio mėn., nes nurodyti neteisingi rodmenys ir susidaręs įsiskolinimas – nepagrįstas.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad šiuo atveju vartotojo reikalavimai yra nepagrįsti. Pirma, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, per ataskaitinį mėnesį suvartotas karšto vandens kiekis turi būti deklaruojamas iki paskutinės ataskaitinio mėnesio dienos, todėl šiuo atveju vartotojas klaidingai traktavo laikotarpius, už kuriuos jis teikė rodmenis, t. y. vartotojui ataskaitinio mėnesio viduryje pateikus rodmenis apie suvartotą kiekį, jie buvo įtraukiami į mokėjimo dokumentus, teikiamus už einamą ataskaitinį laikotarpį (ne praėjusį ataskaitinį mėnesį, kaip laikė vartotojas).  

Antra, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ daugiabučiame name, kuriame yra vartotojo butas, pradėjus skaitiklių rodmenis nuskaityti nuotoliniu būdu, vartotojams nereikia deklaruoti rodmenų – bendrovė kiekvieno ataskaitinio mėnesio paskutinėmis dienomis nuskaito rodmenis nuotoliniu būdu ir formuojant mokėjimą vertinami tik šie duomenys.