Įeiti
Publikuota: 2020-05-22. Atnaujinta: 2020-05-22

Vartotojo pareiga – atsiskaityti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo (juridinis asmuo) ir AB „Energijos skirstymo operatorius" ginčą dėl mokėjimų už elektros energiją, patvirtino, kad vartotojo pareiga – atsiskaityti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį, todėl šiuo atveju operatorius pagrįstai reikalauja apmokėti susidariusią skolą.

Vartotojas nurodė, kad 2019 m. spalio mėn. pateikė prašymą AB „Energijos skirstymo operatorius" nutraukti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, nes nuo minėto laikotarpio nutraukė patalpų nuomos sutartį ir elektros energijos nevartojo. Todėl vartotojas nesutinka su operatoriaus vėlesniu laikotarpiu pateiktomis apmokėti sąskaitomis, kurios buvo išrašytos pagal vidutinį suvartojimą, ir prašo jas anuliuoti.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi AB „Energijos skirstymo operatorius" pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad tokia situacija susidarė todėl, kad nutraukdamas sutartį vartotojas nebuvo atsiskaitęs už visą faktiškai objekte suvartotą elektros energijos kiekį. Kadangi vartotojas ankstesniu laikotarpiu nedeklaruodavo elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų, sąskaitos jam buvo išrašomos pagal vidutinį suvartojimą.

VERT netenkino vartotojo reikalavimo anuliuoti išrašytas sąskaitas, kadangi anuliavus sąskaitas, operatorius vis tiek turėtų atlikti perskaičiavimą – anuliuotose sąskaitose nurodytas elektros energijos kiekis turėtų būti apmokestintas taikant sutarties nutraukimo metu galiojusias kainas, o tai pablogintų vartotojo situaciją – atlikus perskaičiavimą, mokėtina suma vartotojui būtų didesnė, negu šiuo metu išrašytose sąskaitose.