Įeiti
Publikuota: 2020-12-18. Atnaujinta:

Patvirtintas prašymas atidėti 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpio taikymą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (toliau – Reglamentas), 53 straipsnio 1 dalimi, patvirtino AB „Litgrid“ kartu su kitais Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriais (PSO) parengtą prašymą iki 2025 m. atidėti Reglamento nuostatų, kuriomis įtvirtinta, kad per tris metus nuo Reglamento įsigaliojimo, šalys narės turi pradėti taikyti 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį. Šiuo metu taikomas 60 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpis.

VERT sprendimas reiškia, kad elektros rinkos dalyviai, teikiantys balansavimo paslaugas, taip pat turės ilgesnį laikotarpį pasiruošti šių Reglamento reikalavimų taikymui.

Esminės priežastys, lėmusios prašymo patvirtinimą:
• 15 minučių atsiskaitymas už disbalanso laikotarpį reikalauja didelių rinkos dalyvių investicijų (ypač IT infrastruktūros tobulinimui);
• iki 2021 metų rinkos dalyviams būtų labai sudėtinga įgyvendinti techninius bei prekybos pokyčius, reikalingus 15 minučių atsiskaitymui už disbalansą įgyvendinti;
• greita tranzicija į 15 minučių atsiskaitymą už disbalansą sumažintų rinkos likvidumą;
• rinkos dalyviams nustatytas laipsniškas 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpio reikalavimų įgyvendinimo terminas, kol Baltijos šalys bus sinchronizuotos su kontinentinės Europos tinklais.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-12-18 posėdžio medžiaga galite ČIA.