Įeiti
Publikuota: 2020-12-31. Atnaujinta:

VERT: nuo 2021 m. vasario 1 d. keisis prijungimo prie ESO tinklų įkainiai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už įrenginių prijungimą prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomųjų tinklų mokėtų pagrįstą kainą, patvirtino prijungimo įkainius atskiroms vartotojų grupėms.

Nauji įkainiai bus taikomi apskaičiuojant prijungimo įmoką asmenims, kurie sutartis dėl elektros įrenginių prijungimo pasirašys po 2021-02-01.

Palyginus su šiuo metu galiojančiais įkainiais, ESO pasirašius naujas rangos darbų sutartis ir sumažėjus darbų sąnaudoms, tiksliau priskiriant rangovo teikiamų medžiagų sumą elektros linijoms tiesti arba leistinąjai naudoti galiai įrengti, įkainiai už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, priklausomai nuo grupės, mažėja 8–35 proc., įkainiai už 1 m elektros tinklo nutiesimo vidutiniškai mažėja  2–5  proc.

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, kai projektą vartotojas rengia savo lėšomis, II ir III grupės vartotojams mažėja 10–18 proc., nes ataskaitiniu laikotarpiu šiai grupei parengta daugiau mažesnės vertės projektų.  Kitiems vartotojams maksimali kompensuotina projektavimo kaina didėja, kadangi buvo parengta daugiau projektų, kurių parengimo kaina yra aukštesnė, bei į ataskaitinį laikotarpį pateko didelės vertės objektai, kurių projekto parengimo kaina  turi statistiškai reikšmingą įtaką bendrai vidutinei projektavimo kainai minėtose grupėse.

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai (baziniai) (100 proc.) (be PVM)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

Projekto parengimo įkainis, Eur

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė*15,75netaikomasnetaikomasnetaikomas
II grupė*96,2334,28628,61628,61
III grupė*56,1237,43835,05835,05
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą1432,72
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą4961,93


Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai pažeidžiamiems vartotojams (1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimo ar padidinimo, 1 m elektros tinklo nutiesimo, projekto parengimo įkainiai atitinka 20 proc. bazinių prijungimo įkainių, bei maksimali kompensuotina projektavimo kaina, atitinka 80 proc. bazinės projektavimo kainos) (be PVM)

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

Projekto parengimo įkainis, Eur

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė3,15netaikomasnetaikomasnetaikomas
II grupė19,256,86125,72502,88
III grupė11,227,49167,01668,04
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą1146,18


Kitų elektros vartotojų** įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai (atitinka 50 proc. nustatytų atitinkamų bazinių prijungimo įkainių) (be PVM)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

Projekto parengimo įkainis, Eur

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė7,88netaikomasnetaikomasnetaikomas
II grupė48,1117,14314,30314,30
III grupė28,0618,72417,52417,52
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą716,36


Maksimali kompensuotina projektavimo kaina vartotojams, kurių įrengiama leistinoji naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW (atitinka 90 proc. bazinės maksimalios projektavimo kainos) (be PVM)

Vartotojų grupėMaksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW4465,74


Įkainis už galią – mokamas priklausomai nuo naujai įsirengiamos ar didinamos galios dydžio;
Įkainis už tinklą – mokamas priklausomai nuo tiesiamo tinklo trumpiausio geometrinio atstumo metrų skaičiaus;
Įkainis už projektą – mokamas, jei projektą rengia skirstomųjų tinklų operatorius;
Maksimali kompensuotina projektavimo kaina – suma, kuri kompensuojama vartotojui, kai šis vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą.

* I grupė vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti ar įrenginių leistinajai naudoti galiai padidinti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 14 punktu, rengia ir derina vartotojai.
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus).
III grupė
vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

** Kiti vartotojai (išskyrus: (1) pažeidžiamus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 m. nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovai) nurodytais atvejais, kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus).

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-12-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.