Įeiti
Publikuota: 2020-12-11. Atnaujinta:

VERT: vidutinė gruodžio mėn. šilumos kaina yra 11 proc. mažesnė nei pernai


Vidutinė šilumos kaina

Gruodžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,16 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su lapkričio mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 4,52 proc., per metus (2020 m. gruodis / 2019 m. gruodis) – kilovatvalandės kaina mažėjo 10,73 proc.

VERT duomenimis, tai žemiausia gruodžio mėn. šilumos kaina nuo 2012 m.: 2020 m. gruodžio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2012 m., vidutinė šilumos kilovatvalandės kaina yra 46 proc. mažesnė.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2020 metais (atsisiųskite)

 

Kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos. Į 2020 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. spalio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 112,29 Eur/tne yra 6,75 proc. didesnė nei į lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. rugsėjo mėn. biokuro kaina (105,19 Eur/tne).

Į gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė spalio mėn. gamtinių dujų kaina (329,71 Eur/tne), palyginus su į lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutine rugsėjo mėn. kaina (286,83 Eur/tne), didėjo 14,95 proc.

Per metus (2020 m. spalis / 2019 m. spalis) biokuro kaina mažėjo 18,70 proc., gamtinių dujų – 17,71 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų gruodžio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai.

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

Gruodžio mėn., palyginus su lapkričio mėn., AB „Panevėžio energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 2,54 proc. (2020 m. gruodžio mėn., palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 13,53 proc.), AB „Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 3,11 proc. (2020 m. gruodžio mėn., palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 23,80 proc.), AB „Klaipėdos energija" aptarnaujamiems vartotojams – 4,27 proc. (2020 m. gruodžio mėn., palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 0,19 proc.), AB „Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams – 5,25 proc. (2020 m. gruodžio mėn., palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 7,06 proc.), AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams – 8,49 proc. (2020 m. gruodžio mėn., palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 13,73 proc.).

Šilumos kainų augimą didžiuosiuose miestuose iš esmės lėmė didesnė gamtinių dujų kaina bei brangiau superkama šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG).

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)


Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Gruodžio mėn. mažiausiai už šilumą moka Kaišiadorių r. savivaldybės gyventojai, kuriems šilumą centralizuotai tiekia Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija (3,55 ct/kWh su PVM), toliau rikiuojasi Kaunas. Brangiausia už šilumą moka UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,68 ct/kWh su PVM): nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

UAB „Litesko" filialo „Telšių šiluma" susigrąžinus ankstesniais laikotarpiais faktiškai patirtas, bet nepadengtas sąnaudas, gruodžio mėn., palyginus su lapkričiu, bendrovės aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 6,49 proc. (0,39 ct/kWh su PVM). AB „Panevėžio energija" tiekiamos šilumos kaina mažėja 2,54 proc. – VERT bendrovei nustatė naują bazinę šilumos kainą su nauja kuro struktūra (padidėjo naudojamas biokuro kiekis), taip pat daugiau šilumos bus įsigyjama iš NŠG.

Gruodžio mėn., palyginus su lapkričio mėn., dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 19,13 proc. (0,53 ct/kWh su PVM), tačiau jų tiekiama šiluma ir toliau išlieka pigiausia Lietuva, Balterma ir ko, UAB aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėjo 8,83 proc. (0,39 ct/kWh su PVM).

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal VERT licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. Šilumos kainos 2020 m. gruodžio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 

Nauja! 5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2019 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2019 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2020 m. gruodžio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos, atsižvelgiant į per metus parduodamą šilumos kiekį, ct/kWh su PVM (atsisiųskite)


* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2019 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Skaičiuojant 2020 m. gruodžio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2020 m. spalio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos Tarybos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos Tarybos tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2020 m. IV ketv. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 68,69 proc., gamtinės dujos – 28,82 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2015–2020 m. (atsisiųskite)