Įeiti
Publikuota: 2020-12-21. Atnaujinta:

VERT: į ką būtina atkreipti dėmesį, jei elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma nuotoliniu būdu?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad šiuo laikotarpiu nemažai  buitinių vartotojų elektros energijos pirkimo−pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis sudaro nuotoliniu būdu, parengė rekomendacijas dėl svarbiausių nuotoliniu būdu sudaromų sutarčių aspektų, į ką vartotojai turėtų atkreipti dėmesį:
• Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų ir buitinių vartotojų sudaromos elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartys negali būti žodinės.
• Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų ir buitinių vartotojų sudaromos elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartys privalo būti sudaromos raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį.
• Telefoninis pokalbis nėra laikoma tinkama priemone identifikuoti sutartį sudarantį asmenį, o telefoninio pokalbio metu vartotojo išsakytas pritarimas pateiktam pasiūlymui negali būti laikomas sutarties pasirašymu.
• Tuo atveju, jei nepriklausomas elektros energijos tiekėjas telefonu pasiūlo vartotojui sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, vartotojui sutikus tokią sutartį sudaryti, nepriklausomas tiekėjas privalo patvirtinti telefonu vartotojui pateiktą pasiūlymą, pateikdamas ji vartotojui patvariojoje laikmenoje*.
• Nuotolinė sutartis laikoma sudaryta tik tada, kai: 1) vartotojas pasirašo pasiūlymą arba 2) išsiunčia paslaugos teikėjui savo rašytinį sutikimą sudaryti sutartį, pasirašytą fiziniu parašu arba per el. ryšio priemones.

VERT atkreipia dėmesį, kad elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis sudarant nuotoliniu būdu, neturi sumažėti vartotojui teikiamos informacijos apimtis.

 

*Patvari laikmena – bet kuri priemonė, kuri suteikia galimybę vartotojui jam asmeniškai skirtą informaciją saugoti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir būtų galima saugomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.