Įeiti
Publikuota: 2020-03-04. Atnaujinta:

VERT: į prijungimo įmoką vartotojams negali būti įskaičiuojami tinklo vystymo darbai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl prijungimo įmokos dydžio už leistinosios naudoti galios padidinimą, pripažino vartotojo reikalavimus pagrįstais ir įpareigojo operatorių perskaičiuoti įmoką.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad jam priklausančiame objekte planuoja didinti leistinąją elektros galią (nuo 3 kW iki 9 kW), todėl kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorius“. Operatoriui pateikus preliminarų prijungimo įmokos dydį, vartotojui iškilo abejonių, ar įmoka apskaičiuota pagrįstai.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad operatorius, apskaičiuodamas vartotojo mokėtiną sumą, nepagrįstai įtraukė visas elektros tinklo vystymo sąnaudas, nors linija jau šiuo metu yra nuostolinga ir poreikis ją rekonstruoti atsirado dar iki vartotojo kreipimosi dėl leistinosios naudoti galios padidinimo.

VERT atkreipia dėmesį, kad prijungimo įmoka turi būti apskaičiuojama vertinant tik su konkretaus vartotojo objekto prijungimu susijusius techninius sprendinius, o tinklų vystymo  / rekonstrukcijos darbai turi būti vykdomi operatoriaus lėšomis, neįskaičiuojant jų į vartotojų mokamą įmoką už prijungimą / leistinosios naudoti galios didinimą.