Įeiti
Publikuota: 2020-03-04. Atnaujinta:

VERT: kas atsakingas, kad šilumos tiekėjas turėtų teisingus duomenis apie šildomą pastatą?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojų ir AB „Vilniaus šilumos tinklai" ginčą dėl šilumos paskirstymo daugiabučiame name, nustatė, kad šilumos tiekėjas šilumą skirsto teisingai pagal turimus duomenis.

VERT pateiktame prašyme vartotojai nurodė, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai", paskirstydama šilumą daugiabučiame name, naudojo neteisingus patalpų plotus, neatsižvelgė į tai, kad pastate yra nuo centralizuoto šildymo sistemos atjungtų patalpų. Todėl vartotojams kilo abejonių, ar jiems pateikiamos teisingos sąskaitos už suvartotą šilumos energiją.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad šilumos paskirstymas pastate atliktas pagal AB „Vilniaus šilumos tinklai" turimus duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti, todėl yra tinkamas.    

Primename, kad už duomenų, reikalingų mokėjimams už šilumą apskaičiuoti, pateikimą ir jų teisingumą atsako vartotojai. Teisės aktai nenustato pareigos šilumos tiekėjui rinkti ir tikrinti duomenis, reikalingus kiekvieno vartotojo mokėjimams už šilumą apskaičiuoti.