Įeiti
Publikuota: 2020-03-04. Atnaujinta:

VERT primena, kaip vartotojams kompensuojama už savo lėšomis atliktus projektavimo darbus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl padidėjusios įmokos už prijungimą, primena, kaip apskaičiuojama prijungimo įmoka, jei vartotojas savo lėšomis atlieka projektavimo darbus.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad su AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė naujo (buitinio) vartotojo elektros įrenginių prijungimo sutartį, apmokėjo operatoriaus apskaičiuotą sumą, tačiau atlikus darbus jam buvo pateikta apmokėti papildoma sąskaita. Vartotojas nesutinka mokėti papildomos sumos, kuri, jo nuomone, yra nepagrįsta.

VERT, įvertinusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktus paaiškinimus, Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimą, nustatė, kad šiuo atveju operatorius pagrįstai apskaičiavo papildomą  mokėtiną sumą, kuri susidarė nuo 2019 m. balandžio 1 d. pradėjus taikyti naują vartotojų prijungimo įmokų skaičiavimo tvarką: numatytas lėšų kompensavimas vartotojams, savarankiškai atliekantiems projektavimo darbus – atitinkamai mažinama prijungimo įmoka.

VERT pažymi, kad tvirtindama vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius, šiuos įkainius tvirtina be PVM, o šio mokesčio skaičiavimo tvarka ir sąlygos įtvirtinti mokesčių teisės aktuose. Nagrinėjamu atveju įvertinus Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą išvadą, jog vartotojams kompensuojamos išlaidos už projektavimo darbus nėra apmokestinamos PVM, VERT konstatavo, kad projektavimo kaina vartotojui turėjo būti minusuojama nuo galutinės prijungimo paslaugos kainos sumos, kuri apskaičiuota su PVM.