Įeiti
Publikuota: 2020-03-16. Atnaujinta:

Dėl VERT funkcijų vykdymo karantino metu


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad karantino metu bus užtikrinamas būtinųjų ir neatidėliotinų funkcijų vykdymas, siekiant, kad vartotojai ir ūkio subjektai nepajustų trikdžių, gaunant VERT paslaugas.

LR Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas nuo kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val.

Karantino metu VERT vykdys šias būtinąsias funkcijas, išskyrus atskiras išimtis, kai to neįmanoma padaryti, laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų:
Skundų/ginčų nagrinėjimas (išskyrus atvejus, kai reikia fiziškai vykti nustatyti faktines aplinkybes);
Vartotojų/ūkio subjektų konsultavimas (vykdomas elektroninėje erdvėje, nemokamu telefonu 8 800 20500 laikinai konsultuojami tik vartotojai (skambinant reikia rinktis „1”);
Planiniai ir neplaniniai patikrinimai nėra vykdomi (išskyrus atvejus, kai informacija, būtina patikrinimui, teikiama raštu);
Energetikos objektų techninės būklės vertinimas ir pažymų išdavimas (išskyrus atvejus, jei energetikos objektas ir (ar) įrenginys yra uždaroje patalpoje. Ne uždaroje patalpoje vykdomas tik įvertinus būtinumą ir suderinus su ūkio subjektu ir tik tuo atveju, jei įmanoma laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl atstumo išlaikymo tarp žmonių);
Statybos užbaigimo procese dalyvavimas tik tuo atveju, jei užtenka vertinti tik dokumentaciją ir (ar) jeigu specialistams bus sudaryta galimybė individualiai vertinti energetikos objektus ir įrenginius, ir (ar) vykdomas tik įvertinus būtinumą ir suderinus su ūkio subjektu, bei tuo atveju, jei energetikos objektas ir (ar) įrenginys yra atviroje erdvėje ir įmanoma laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl atstumo išlaikymo tarp žmonių;
Leidimų išdavimas (jei būtina tikrinti energetikos objektą ir (ar) įrenginį – vykdoma tik įvertinus būtinumą ir suderinus su ūkio subjektu ir tik tuo atveju, jei įmanoma laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl atstumo išlaikymo tarp žmonių);
Rinkos dalyvių registracija CEREMP sistemoje, jei rinkos dalyvis ketina pradėti vykdyti veiklą š. m. kovo 16–balandžio 13 d. laikotarpiu.

Visos kitos funkcijos – atestatų išdavimas, investicijų vertinimas, licencijų išdavimas, kainų projektų nagrinėjimas, metodikų ir kitų teisės aktų rengimas, kuro kainų skelbimas, raštų/paklausimų nagrinėjimas ir kt. vykdomos įprastine tvarka.

*****

Su VERT darbuotojais susisiekite el. paštu, telefonu (konsultacijos fiksuoto ryšio telefono numeriais neteikiamos), vartotojai konsultuojami nemokama telefono linija 8 800 20500  (skambinant reikia rinktis „1”).VERT darbuotojų kontaktų sąrašas skelbiamas ČIA.

Kontaktai:
Komunikacija: Loreta Kimutytė, [email protected];
Dokumentų valdymas: Inga Denaitė, [email protected];
IT klausimai: Justas Žėba, [email protected].

Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą.