Įeiti
Publikuota: 2020.11.05. Atnaujinta:

Suderintos naujos UAB „Rokiškio vandenys“ bazinės paslaugų kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naujas UAB „Rokiškio vandenys“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: gyventojai, už paslaugas atsiskaitantys bute, mokės 1,80 Eur/m3 (be PVM).

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nuo šiol nustato savivaldybės taryba*.

UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur be PVM)

Rokiskis20201105.jpg

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl  sumažėjusios (apie 11 proc.) geriamojo vandens realizacijos, didesnių administracinių sąnaudų veiklai vykdyti, darbo užmokesčio fondo pasikeitimų ir didesnės investicijų grąžos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 73 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – apie 59 proc. UAB „Rokiškio vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje esančių vartotojų. Rokiškio mieste prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų yra prisijungę apie 98 proc. gyventojų.

96 proc. gyventojams patiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus (likęs vanduo atitinka Higienos normos reikalavimus, tačiau yra padidintas geležies kiekis, blogesnis skonis – šią problemą turėtų išspręsti 2019–2021 m. planuojami pastatyti vandens gerinimo įrenginiai). Visos nuotekos išvalomos iki nustatytų parametrų.

VERT posėdyje taip pat suderino UAB „Rokiškio vandenys“  paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą – 0,04 Eur/m3, t. y. beveik 43 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (0,07 Eur/m3).

Kaina mažėja dėl planuojamo surinkti didesnio (beveik 6 proc.) paviršinių nuotekų kiekio. Šia paslauga naudojasi 44 abonentai (ūkio subjektai), per metus planuojama sutvarkyti1327,80 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

UAB „Rokiškio vandenys“  2014–2018 m. įgyvendino investicijų už beveik 2,2 mln. Eur, dalis darbams atlikti reikalingų lėšų buvo skirta iš ES struktūrinių paramos fondų. Už šias lėšas bendrovė Rokiškyje rekonstravo vandens gerinimo įrenginius, Kamajų, Jūžintų, Panemunėlio gelž. st., Antanašės, Kriaunų ir Žiobiškio kaimuose pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, vykdant kitus projektus nauji vandens gerinimo įrenginiai pastatyti Aleksandravėlės, Kazliškio kaimuose bei Panemunėlio miestelyje, taip pat Kalvių, Apaščios ir Salų kaimuose. 2018 m. pradėtas vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtros darbai Rokiškio mieste, Juodupės miestelyje, Kavoliškio ir Bajorų kaimuose bei nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos darbai Laibgalių kaime tęsiami 2019– 2021 m.

2018 m. UAB „Rokiškio vandenys“  realizavo 1071,6 tūkst. m3 geriamojo vandens. Vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą bendrovė patyrė 43,03 tūkst. Eur nuostolį, tačiau iš paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos buvo gautas pelnas – 38,8 tūkst. Eur.

VERT suderintos naujos UAB „Rokiškio vandenys“ paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,11 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

*****

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-05 posėdžio medžiaga galite ČIA.