Įeiti
Publikuota: 2020-11-30. Atnaujinta:

VERT: keisis prijungimo prie ESO gamtinių dujų skirstymo sistemos įkainiai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujus buitinių vartotojų prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų sistemos įkainius*, kurie įsigalios 2021 m. sausio 1 d.

Prijungimo įkainiai keisis vartotojams, kurie suvartos  daugiau kaip 300 m3 gamtinių dujų, suvartosiantiems iki 300 m3  – įkainiai nesikeičia.

Lentelė. AB „Energijos skirstymo operatorius“ buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įkainiai (be PVM)

Buitinių vartotojų grupėĮkainis, taikomas nepriklausomai nuo prijungimo atstumo, Eur be PVM ​ ​Įkainis už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, Eur/m be PVM ​ ​
Nuo 2020-05-01Nuo 2021-01-01Pokytis, proc.Nuo 2020-05-01Nuo 2021-01-01Pokytis, proc.
Suvartos iki 300 m³ dujų per metus962,46962,46 041,17 41,170
Suvartos daugiau kaip 300 m³ per metus586,99599,34+2,10 proc.27,8528,69+3,02 proc.


Esminės priežastys, lėmusios prijungimo įkainio pokytį susijusios su pasikeitusiais įkainiais statybų sektoriuje ir gamtinių dujų suvartojimu nuo 2018 m. pabaigos:

3 proc. mažesnis dujų suvartojimas dėl namų energinio efektyvumo, klimatinių sąlygų pasikeitimo. 2018 m. IV ketv. – 2020 m. III ketv. laikotarpiu vidutinis namų ūkio gamtinių suvartojimas sumažėjo nuo 14,7 MWh iki 14,3 MWh.  

prijungimas pirmas.jpg

9 proc. didesnės lėšos investicijoms dėl rinkoje išaugusių darbų kainų statybos sektoriuje. 2018 m. IV ketv. –  2020 m. III ketv. laikotarpiu 1 km skirstymo sistemos dujotiekio įrengimui reikalingos sąnaudos išaugo nuo 94,2 tūkst. Eur iki 102,4  tūkst. Eur.

prijungimas antras.jpg

16 proc. didesnės faktinės vieno vartotojo prijungimo investicijos  2018 m. IV ketv. –  2020 m. III ketv. laikotarpiu vidutinės vieno vartotojo prijungimo investicijos (pvz., vamzdžio nutiesimas, apskaitos spintos įrengimas ir kt.) padidėjo nuo 1,8 tūkst. Eur iki 2,1 tūkst. Eur.  

prijungimas trys.jpg

10 proc. didesnis vienam ESO klientui tenkantis dujotiekio ilgis. 2018 m. IV ketv. –  2020 m. III ketv. laikotarpiu vidutinis vienam vartotojui tenkantis dujotiekio ilgis padidėjo nuo 20,5 iki 22,5 metrų.

prijungimas keturi.jpg

* Prijungimo įkainis buitiniam vartotojui susideda iš dviejų dalių: fiksuota dalis, nepriklausanti nuo prijungimo atstumo, ir kintanti dalis, priklausanti nuo atstumo (individualiai prijungiamoms vartotojų sistemoms mokama už geometrinį reikalingo nutiesti dujotiekio atstumą, o  praeityje suformuotame kvartale arba bendros vartotojų grupės prijungiamoms vartotojų sistemoms – už faktiškai tenkantį atstumą (m)).

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.