Įeiti
Publikuota: 2020.11.30. Atnaujinta:

Nustatyti mažųjų gamtinių dujų tiekėjų tarifai buitiniams vartotojams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB agrofirmos „Josvainiai", UAB „Intergas" ir UAB „Fortum Heat Lietuva" pateikti gamtinių dujų tarifai nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, patvirtino gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, kuriuos bendrovės taikys nuo 2021 m. sausio 1 d.

Visų tiekėjų pastovioji tarifo dalis (mokama nepriklausomai nuo suvartoto gamtinių dujų kiekio) nesikeičia, kintamąją tarifo dalį (už m3) AB agrofirma „Josvainiai" ir UAB „Intergas" taikys mažesnę, UAB „Fortum Heat Lietuva" – didesnę.

AB agrofirmos „Josvainiai" kintamoji tarifo dalis (už suvartotą gamtinių dujų kiekį) mažėja 3–9 proc. dėl  prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų (produkto) kainų skirtumo, susidariusio 2020 m. I pusm. Pastovioji tarifo dalis nesikeičia.

1 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai" gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2020 m. II pusm. ir 2021 m. I pusm. (su PVM)

 2020 m. II pusm. 2021 m. I pusm. Pokytis, proc.
I gr.      
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM0,630,630
Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM0,300,29-3,33 proc.
II gr.      
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM3,993,990
Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM0,220,20-9,09 proc.

I grupė – suvartoja iki 300 m3 gamtinių dujų per metus;
II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.

UAB „Intergas" aptarnaujami vartotojai už gamtinių dujų m3 vidutiniškai mokės 9–10 proc. mažiau dėl mažesnės dujų skirstymo kainos ir skirtumo tarp 2020 m. I pusm. faktinės ir prognozuotos kainos įvertinimo, pastovioji tarifo dalis nesikeičia.

2 lentelė. UAB „Intergas" gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2020 m. II pusm. ir 2021 m. I pusm. (su PVM)

 2020 m. II pusm. 2021 m. I pusm.Pokytis, proc.
I gr.      
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM1,451,450
Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM0,350,32-8,57 proc.
II gr.      
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM1,451,450
Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM0,300,27-10 proc.

I grupė – suvartoja iki 300 m3 gamtinių dujų per metus;
II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.

 

UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtines dujas tiekia tik II gr. vartotojams (kai dujos naudojamos šildymui, suvartojama nuo 301 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus). 2021 m. I pusm. buitiniams vartotojams pastovioji tarifo dalis nesikeičia, kintamoji tarifo dalis (už m3) didėja apie 11 proc. dėl didesnės prognozuojamos gamtinių dujų produkto kainos bei didesnių gamtinių dujų transportavimo tarifų.

 

3 lentelė. UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2020 m. II pusm. ir 2021 m. I pusm. (su PVM)

 2020 m. II pusm.2021 m. I pusm.Pokytis, proc.
II gr.      
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM  3,943,940
Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM0,350,39+11,43

II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.

VERT gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams perskaičiuoja du kartus per metus, metų viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis.

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.