Įeiti
Publikuota: 2020-11-03. Atnaujinta: 2020-11-03

AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagrįstai vienašališkai nutraukė objekto dujofikavimo paslaugos sutartį su vartotoju


Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO), kilusį dėl vartotojo sklypo dujofikavimo paslaugos sutarties vienašališko nutraukimo, nutarė, jog ESO pagrįstai nutraukė sutartį su vartotoju.

Vartotojas su ESO sudarė objekto dujofikavimo paslaugos sutartį, kuria remiantis vartotojas pradėjo vartotojo sistemos įrengimo darbus, tačiau ESO su juo vienašališkai nutraukė sutartį. Vartotojo teigimu, ESO turėjo operatyviai informuoti apie sutarties nutraukimą, tačiau tai padarė tik praėjus 2 mėnesiams. Vartotojas prašė įpareigoti ESO atnaujinti sutarties vykdymą arba padengti dėl sutarties nutraukimo atsiradusias išlaidas.

VERT konstatavo, jog ESO privalėjo gauti AB „Amber Grid" pritarimą (sutikimą) objekto dujofikavimui rengiamo skirstomųjų dujų tinklų statybos projekto sprendiniams. Bendrovė kreipėsi į AB „Amber Grid" dėl rengiamo projekto suderinimo, tačiau AB „Amber Grid" nurodė, kad objektas patenka į teritoriją, esančią po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdynų (priskiriamų potencialiai pavojingiems įrenginiams), kurioje yra taikomas užstatymo pastatais normatyvas. ESO negavo pritarimo iš AB „Amber Grid". Tai reiškia, kad sutartis iš esmės negalėjo būti vykdoma ir įvykdyta, todėl ESO teisėtai vienašališkai nutraukė sutartį.

Įmonė nesilaikė informavimo dėl sutarties vienašališko nutraukimo terminų, tačiau tai nepakankamas pagrindas pripažinti sutartį galiojančia.

Vartotojas nesilaikė sutarties nuostatos, kuri numato, kad vartotojo dujų sistema pradedama įrengti pasibaigus objekto prijungimo terminui, o ėmėsi ją įrengti anksčiau, todėl ESO negali būti įpareigota atlyginti vartotojo patirtas išlaidas, susijusias su objekto dujų sistemos įrengimu.