Įeiti
Publikuota: 2020-11-10. Atnaujinta:

VERT: vidutinė lapkričio mėn. šilumos kaina yra 11 proc. mažesnė nei pernai


Vidutinė šilumos kaina

Lapkričio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 3,98 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su spalio mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 8,74 proc., per metus (2020 m. lapkritis / 2019 m. lapkritis) – kilovatvalandės kaina mažėjo 11,36 proc.

VERT duomenimis, tai žemiausia lapkričio mėn. šilumos kaina nuo 2012 m.: 2020 m. lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2012 m., vidutinė šilumos kilovatvalandės kaina yra 48 proc. mažesnė.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2020 metais (atsisiųskite)

 

Kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos. Į 2020 m. lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. rugsėjo mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 105,19 Eur/tne yra 3,47 proc. didesnė nei į spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. rugpjūčio mėn. biokuro kaina (101,66 Eur/tne).

Į lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė rugsėjo mėn. gamtinių dujų kaina (286,83 Eur/tne), palyginus su į spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutine rugpjūčio mėn. kaina (259,00 Eur/tne), didėjo 10,75 proc.

Per metus (2020 m. rugsėjis / 2019 m. rugsėjis) biokuro kaina mažėjo 13,65 proc., gamtinių dujų – 22,99 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų lapkričio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai.

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

Lapkričio mėn., palyginus su spalio mėn., AB „Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 2,80 proc. (2020 m. lapkričio mėn., palyginus su 2019 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 5,90 proc.), AB „Panevėžio energija" aptarnaujamiems vartotojams – 5,10 proc. (2020 m. lapkričio mėn., palyginus su 2019 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 7,28 proc.), AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams – 7,37 proc. (2020 m. lapkričio mėn., palyginus su 2019 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 17,08 proc.), AB „Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams – 21,27 proc. (2020 m. lapkričio mėn., palyginus su 2019 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 19,55 proc.), AB „Klaipėdos energija" aptarnaujamiems vartotojams – 28,13 proc. (2020 m. lapkričio mėn., palyginus su 2019 m. lapkričio mėn., kaina mažėja 6,63 proc.).

Šilumos kainų augimą didžiuosiuose miestuose daugiausia lėmė brangiau superkama šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų bei padidėjusi gamtinių dujų kaina.

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)


Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Lapkričio mėn. mažiausiai už šilumą moka Kaišiadorių r. savivaldybės gyventojai, kuriems šilumą centralizuotai tiekia Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija (2,98 ct/kWh su PVM), toliau rikiuojasi Kaunas. Brangiausia už šilumą moka UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,33 ct/kWh su PVM): nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Lapkričio mėn., palyginus su spaliu, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 7,12 proc. (0,51 ct/kWh su PVM) – Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu iki naujos kainos įsigaliojimo, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gegužės 1 d., bus taikoma 0,50 ct/kWh šilumos kainą mažinanti papildoma kainos dedamoji. Dėl pigiau įsigyto biokuro nežymiai – 2,00 proc. (0,08 ct/kWh su PVM) –  šilumos kaina mažėja UAB „Mažeikių šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams.

Lapkričio mėn., palyginus su spalio mėn., šilumos kaina 17,55 proc. (0,76 ct/kWh su PVM) didėja UAB „Jonavos šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams: bendrovei grąžinamas skirtumas dėl ankstesniais laikotarpiais faktiškai patirtų, tačiau taikant šilumos kainą nesusirinktų, kurui įsigyti patirtų sąnaudų. Dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 14,18 proc. (0,37 ct/kWh su PVM), Balterma ir ko, UAB –  9,19 proc. (0,41 ct/kWh su PVM).

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal VERT licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. Šilumos kainos 2020 m. lapkričio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 

Nauja! 5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2019 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2019 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2020 m. lapkričio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos, atsižvelgiant į per metus parduodamą šilumos kiekį, ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2019 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Skaičiuojant 2020 m. lapkričio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2020 m. rugsėjo mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos Tarybos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos Tarybos tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2019 m., palyginti su 2018 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 5,2 procentinio punkto – nuo 36,0 proc. iki 30,8 proc., o biokuro dalis augo 7,3 procentinio punkto – nuo 59,4 proc. iki 66,7 proc. 2020 m. lapkričio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 68,03 proc., gamtinės dujos – 29,51 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2015–2020 m. (atsisiųskite)