Įeiti
Publikuota: 2020-07-07. Atnaujinta: 2020-07-07

VERT: keičiant šildymo būdą iš centralizuoto į dujinį, būtina turėti statybos užbaigimo aktą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO), konstatavo, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti įmonę nereikalauti iš jo apmokėti sąskaitą už atliktus darbus yra nepagrįstas.

Tarp vartotojo ir ESO buvo sudaryta Prijungimo paslaugos sutartis, tačiau iš šios sutarties kylančios prievolės negalėjo būti vykdomos dėl to, kad vartotojas keisdamas objekto šildymo būdą nesilaikė teisinio reglamentavimo.

Visgi, pasirašius sutartį, ESO parinktas rangovas pradėjo darbus: susisiekė su vartotoju, atvyko apžiūrėti tiek objekto vidų, tiek daugiabučio namo aplinką, pradėjo projektavimo darbus, padarė topografinę nuotrauką dėl dujų atvedimo iki namo.

ESO parinktas rangovas, atsižvelgdamas į tai, kad objektas yra konkurencinėje centralizuoto šilumos tiekimo/dujų zonoje bei į tai, kad vartotojas priėmė sprendimą pakeisti šildymo būdą iš šildymo iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų į šildymą dujomis, paprašė vartotojo pateikti savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus sutikimą dėl šildymo būdo keitimo.

Vartotojas kreipėsi į savivaldybę ir gavo atsakymą, jog savivaldybei nebuvo pateikti duomenys apie teisėtą atsijungimą, todėl savivaldybė pasiūlė kreiptis į valdytoją dėl buto prijungimo prie centralizuoto šildymo sistemos.

VERT konstatavo, jog tarp vartotojo ir ESO pasirašytoje Prijungimo paslaugos sutartyje nebuvo numatyta, jog įmonė privalo grąžinti vartotojui jo sumokėtą prijungimo įmoką, bei mokestį už padarytą topografinę nuotrauką. Vartotojo veiksmai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų keisti šildymo būdą, sudaro pagrindą ESO reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.