Įeiti
Publikuota: 2020-08-10. Atnaujinta:

Vartotojai turi deklaruoti tikslų suvartotą gamtinių dujų kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Ignitis", pasisakė, jog vartotojas turi laiku deklaruoti faktiškai suvartotą gamtinių dujų kiekį, o AB „Energijos skirstymo operatoriui" (ESO) patikrinus ir nustačius, jog vartotojas deklaravo daugiau, nei faktiškai suvartojo, UAB „Ignitis" perskaičiuos mokestį pagal faktinį vartotojo suvartotą gamtinių dujų kiekį bei tuo metu galiojantį tarifą.

Vartotojas 2018 m. gruodžio 31 d. deklaravo, jog suvartojo didesnį gamtinių dujų kiekį, nei faktinis suvartojimas pagal skaitiklio rodmenis. Patikrinimo metu ESO užfiksavo, jog faktinis skaitiklio rodmuo buvo mažesnis, nei paskutinis vartotojo deklaruotas rodmuo ir mokestį pagal užfiksuotą faktiškai suvartotą kiekį paskaičiavo pagal naują tarifą. 2018 m. antrą pusmetį dujų kaina buvo 0,39 Eur, o nuo 2019 m. sausio 1 d. kaina buvo 0,46 Eur už 1 m³.

VERT konstatavo, jog UAB „Ignitis" pagrįstai vartotojo faktiškai suvartotam gamtinių dujų kiekiui pritaikė 2019 m. sausio mėnesį galiojusią gamtinių dujų kainą.

Gamtinių dujų tarifai keičiasi du kartus per metus, t. y. gruodžio mėnesį ir liepos mėnesį. Metų viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis, mokama už suvartotų gamtinių dujų kub. m kiekį, pastovioji tarifo dalis, kuri mokama kas mėnesį ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio, nekinta.

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių: gyventojai moka pastovaus dydžio mėnesinį mokestį (pastovioji dalis), nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio, ir kintamąjį (kintamoji dalis) – už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį.