Įeiti
Publikuota: 2020-08-17. Atnaujinta:

UAB „Ignitis“ įpareigota anuliuoti mokėjimą ūkio subjektui už viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „Autodalys“ ir UAB „Ignitis” ginčą dėl mokėjimo už gamtinių dujų vartojimo pajėgumų viršijimą*, įpareigojo UAB „Ignitis“ anuliuoti pateiktą sąskaitą ir tinkamai paskirstyti ūkio subjekto suvartotą dujų kiekį.

Ūkio subjektas nurodė, kad sutartis su UAB „Ignitis“ įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d., todėl pirmą kartą deklaruojant rodmenis, sausio mėn. jie nebuvo deklaruoti (sutartyje numatyta tvarka). Deklaravus rodmenis vasario mėn., deklaruotame kiekyje atsispindėjo dviejų mėnesių, t. y. sausio–vasario, suvartojimas, tačiau visas kiekis buvo priskirtas vasario mėn.

Atitinkamai UAB „Ignitis“, pasibaigus 2019 metams, konstatavo vartojimo pajėgumų, nustatytų 2019 metams, viršijimą ir pateikė apmokėti sąskaitą, nors šiuo atveju vartojimo pajėgumų viršijimą lėmė 2019 m. vasario mėn. priskirtas gamtinių dujų kiekis, kurį faktiškai sudarė ne tik 2019 m. vasario mėn., bet ir sausio mėn. suvartotas kiekis.   

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad ūkio subjektui 2019 m. sausio mėn. laiku nedeklaravus gamtinių dujų suvartojimo, suvartotas gamtinių dujų kiekis turėjo būti nustatomas pagal ankstesnių laikotarpių suvartojimą.

Šiuo atveju, nenustačius ūkio subjekto 2019 m. sausio mėn. suvartoto dujų kiekio, buvo klaidingai apskaičiuotas 2019 m. vasario mėn. suvartojimas, dėl ko ūkio subjektui nepagrįstai fiksuotas gamtinių dujų vartojimo pajėgumų viršijamas ir pateikta apmokėti sąskaita.

 

* Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, reikalingas maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti.  Vartojimo pajėgumų viršijimas fiksuojamas tada, kai per parą suvartojamas didesnis nei nustatytas maksimalus paros dujų kiekis. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti.