Įeiti
Publikuota: 2020-08-17. Atnaujinta:

Kokiais atvejais elektros energijos tiekimas gali būti atnaujintas, o kada reikia kreiptis dėl elektros įrenginių prijungimo?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ kilusį ginčą, konstatavo, kad šiuo atveju vartotojui negali būti atnaujintas elektros energijos tiekimas, nes elektros įrenginiai buvo demontuoti ir juos būtina iš naujo prijungti prie skirstomojo tinklo.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad kreipėsi į UAB „Ignitis“ dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo. Vartotojui 2017 m. įsigyjant objektą, jame nebuvo tiekiama elektros energiją, tačiau, vartotojo žiniomis, anksčiau šiame objekte elektra buvo tiekiama, todėl prašė įpareigoti bendrovę sudaryti sutartį ir atnaujinti elektros tiekimą.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad objektas, kurį įsigijo vartotojas, nėra prijungtas prie elektros energijos skirstomojo tinklo: 2002 m. objektas buvo likviduotas, nutraukiant elektros energijos tiekimą ir demontuojant visus įrenginius, įskaitant elektros oro linijas, kuriais buvo tiekiama elektros energija.

Tai reiškia, kad vartotojui elektros tiekimas negali būti atnaujintas, jis turi kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ kaip naujas vartotojas dėl elektros įrenginių prijungimo.  

Galiojantys teisės aktai nereglamentuoja, kiek laiko energetikos įmonė privalo eksploatuoti įrenginius (šiuo atveju oro linijas), kuriais netiekiama elektros energija, taip pat nenumato pareigos informuoti ir (ar) derinti su vartotojais / kitais asmenimis įmonei priklausančių įrenginių išmontavimą.