Įeiti
Publikuota: 2020-08-18. Atnaujinta:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas perskaičiuoti ūkio subjekto suvartotą gamtinių dujų kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „Artmax“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) bei UAB „Ignitis“ ginčą, pripažino, kad ESO, atlikdamas gamtinių dujų suvartojimo perskaičiavimą sutrikus ūkio subjekto apskaitai, taikė ne objektyviausią įmanomą būdą, įvertinant konkrečias faktines aplinkybes, todėl suvartotas gamtinių dujų kiekis turės būti perskaičiuotas.  

UAB „Artmax“  nurodė, kad sutrikus apskaitai – skaitiklis veikė tinkamai, tačiau buvo sutrikęs gamtinių dujų tūrio perskaičiavimo įtaiso (korektoriaus), kuris reaguoja į temperatūros pokyčius, darbas – ESO atliko apskaitos patikrą ir surašė atsiskaitymo už suvartotas gamtines dujas aktą. 

UAB „Artmax“ teigimu, ESO perskaičiavimą atliko už ilgesnį laikotarpį nei faktiškai turėjo, nors dėl veiklos ypatumų ūkio subjektas negalėjo suvartoti tokių didelių priskirtų gamtinių dujų kiekių, todėl nesutinka su pateikta sąskaita.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad ESO vienašališkai atliko gamtinių dujų tūrio korekciją, taikydamas vienodą korekcijos koeficientą visam gedimo laikotarpiu suvartotam gamtinių dujų kiekiui, neatsižvelgdamas į tai, kad korekcijos koeficientas priklauso nuo lauko oro temperatūros, kuri yra skirtinga kiekvieną mėnesį.

VERT įpareigojo ESO perskaičiuoti ūkio subjekto laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2019 m. gegužės 6 d. suvartotą gamtinių dujų kiekį, nustatant kiekvieną mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį, to mėnesio korekcijos koeficientą, vertinant to mėnesio lauko oro temperatūrą ir koreguojant tam mėnesiui priskirtą gamtinių dujų kiekį pagal nustatytą koeficientą.

Dėl susidariusios situacijos UAB „Artmax“ taip pat prašė padengti patirtas teisinio atstovavimo išlaidas. VERT šį reikalavimą pripažino pagrįstu iš dalies, įpareigojant padengti 50 proc. sumos. Šias išlaidas turės padengti ESO, nes būtent operatoriaus pateiktų duomenų pagrindu yra išrašomos sąskaitos.