Įeiti
Publikuota: 2020-08-18. Atnaujinta:

Kokiais atvejais pagrįstai gali keistis preliminari prijungimo prie elektros tinklų įmoka?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „B Group" ir AB „Energijos skirstymo operatorius" ginčą, nustatė, kad operatorius netinkamai informavo apie preliminarios prijungimo prie elektros tinklo įmokos pasikeitimą ir vėlavo pateikti sąskaitą už atliktus darbus, tačiau tai nepanaikina pareigos ūkio subjektui atsiskaityti už suteiktą paslaugą.

Ūkio subjektas nurodė, kad su AB „Energijos skirstymo operatorius" pasirašė naujo nebuitinio kliento elektros įrenginių prijungimo sutartį ir sumokėjo nustatytą preliminarią įmoką. Tačiau operatoriui atlikus darbus, t. y. prijungus ūkio subjekto elektros įrenginius prie skirstomojo tinklo, buvo pateikta apmokėti papildoma sąskaita. Ūkio subjekto teigimu, jis nebuvo tinkamai informuotas apie galimus preliminarios prijungimo įmokos pasikeitimus, todėl prašo įpareigoti operatorių grąžinti sumokėtas papildomas sumas.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad operatorius privalo perskaičiuoti preliminarią prijungimo įmoką, jei geometrinis atstumas pailgėja daugiau nei 5 m – šiuo atveju vietoje planuotų 600 m reikėjo pakloti 930 m ilgio kabelį, be to, dėl techninių reikalavimų kabelis buvo įrengtas uždaruoju būdu, vietoje įprastai taikomo atviro, įrengtos dvi apskaitos spintos, dėl ko atsirado papildomos sąnaudos.

VERT pripažino, kad operatorius laiku neinformavo ūkio subjekto apie prijungimo įmokos padidėjimą, vėliau nei numatyta sutartyje pateikė sąskaitą už atliktus darbus, tačiau net jeigu tai būtų padaryta laiku, darbai jau būtų faktiškai atlikti, todėl ūkio subjekto reikalavimas dėl to neapmokėti dalies prijungimo įmokos yra neproporcingas sutarties sąlygų pažeidimui.