Įeiti
Publikuota: 2020-08-11. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir įkainius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į rinkos dalyvių poreikį skubos tvarka atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir gauti tai patvirtinančią pažymą, iki rugpjūčio 25 d. (imtinai) kviečia teikti pastabas siūlomiems teisės aktų pakeitimo projektams:

• VERT teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos pakeitimo PROJEKTUI;
- numatyta galimybė gauti paslaugą skubos tvarka;
- skubos tvarka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos (įprastai 7–10 darbo dienų) , pažyma bus išduodama per 1 darbo dieną nuo mokėjimą patvirtinančio dokumento pateikimo dienos (įprastai 2 darbo dienas);
- paslaugą suteikiant skubos tvarka, pateiktų dokumentų atitikimo teisės aktų reikalavimams įvertinimas bus atliekamas per 2 darbo dienas (įprastai 5 darbo dienas).

• VERT atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo PROJEKTUI*:
- reglamentuoti įmokų objektams pagal energetikos įrenginių galią rėžiai ir nustatytos jiems fiksuotos kainos;
- nustatyti įmokų dydžiai už skubos tvarka VERT teikiamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugas.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".* Įmokų dydis apskaičiuotas remiantis 2019 m. darbdavio ir darbuotojo mokamomis socialinio draudimo įmokomis ir mokesčiais, taip pat įvertinus VERT darbuotojų, vykdančių energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą, faktiškai patiriamas paslaugos teikimo sąnaudas.