Įeiti
Publikuota: 2020-09-03. Atnaujinta:

Kokiais atvejais skirstomųjų tinklų operatorius gali vienašališkai nutraukti dujofikavimo sutartį?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" kilusį ginčą dėl nutrauktos dujofikavimo sutarties, pripažino, kad operatorius laiku neinformavo vartotojo apie vienašališką sutarties nutraukimą, tačiau sutartis nutraukta teisėtai.  

Vartotojas nurodė, kad 2020 m. vasario mėn. su AB „Energijos skirstymo operatorius" sudarė sutartį dėl jam nuosavybės teise priklausančio sklypo dujofikavimo, tačiau po mėnesio operatorius sutartį vienašališkai nutraukė. Vartotojas prašo įpareigoti operatorių vykdyti sutartyje numatytus dujofikavimo darbus, nes operatorius, nutraukdamas sutartį, nepagrįstai rėmėsi AB „Amber Grid" atsisakymu pritarti dujotiekio tiesimo projekto sprendiniams, o taip pat netinkamai informavo vartotoją apie sutarties nutraukimą.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius", prieš pradėdamas dujotiekio statybos darbus, turėjo gauti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" sutikimą, nes paaiškėjo, kad vartotojo sklypas patenka į magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės teritoriją (taikomi griežčiausi apribojimai), tačiau šio sutikimo negavo.

Esant minėtoms aplinkybėms, AB „Energijos skirstymo operatorius" turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, ir nepaisant to, kad operatorius laiku neinformavo vartotojo apie sutarties nutraukimą, sutarties pripažinimas galiojančia vien dėl šios operatoriaus prievolės neįvykdymo, prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, nes sutarties įvykdymas apskritai nėra įmanomas.