Įeiti
Publikuota: 2020-09-01. Atnaujinta:

Baltijos šalių energetikos reguliuotojų susitikime – dėmesys elektros ir gamtinių dujų rinkoms


Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos reguliuotojų susitikime, kuris rugpjūčio 27 d. vyko Rygoje, aptarti svarbiausi elektros ir gamtinių dujų rinkų klausimai bei pristatytos temos, kurios lapkričio mėn. bus aptariamos Estijos sostinėje Taline vyksiančiame elektros ir dujų miniforume.

Susitikime Rygoje daugiausia dėmesio buvo skiriama elektros energetikos rinkai. Pirmiausia, buvo pasidžiaugta Latvijos Vyriausybės sprendimu nepirkti elektros energijos iš Astravo elektrinės, buvo pritarta palaikyti bendradarbiavimo iniciatyvą tarp reguliuotojų, taip pat paraginti perdavimo sistemos operatorius (PSO) kartu parengti bendrą prekybos su trečiosiomis šalimis metodiką ir kitus dokumentus, pvz., dėl bendros importuotos elektros sertifikavimo sistemos, kad Astravo AE elektra komerciškai nebūtų galima prekiauti Baltijos šalyse.

Taip pat buvo aptartas klausimas, kaip turėtų būti įgyvendinamos pagal ES elektros tinklų kodeksų reikalavimus parengtos pralaidumų skaičiavimo metodikos pereinamuoju laikotarpiu, t. y. iki 2025 m. Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Šiuo metu PSO yra priklausomi nuo BRELL susitarimo, todėl kyla iššūkių įgyvendinant Tinklo kodeksų reikalavimus. Dėl šio klausimo bus inicijuojamas atskiras PSO, reguliuotojų bei Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) susitikimas.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie būtinybę įsteigti PSO regioninį koordinavimo centrą – tai padaryti įpareigoja Švarios energetikos paketas (CEP). Planuojama, kad PSO galutinį pasiūlymą dėl tokio centro įkūrimo pateiks iki 2020 m. lapkričio 1 d. Taip pat pristatyta, kokie planuojami įgyvendinti pirmi darbai, įgyvendinant 2020 m. birželio 23 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų pasirašytą tarpusavio supratimo memorandumą.

Gamtinių dujų rinkoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas bendros gamtinių dujų rinkos kūrimui. 2020 m. sausio 1 d. pradėjo veikti bendra Latvijos, Estijos ir Suomijos gamtinių dujų kainų zona (FINESTLAT). Latvijos energetikos reguliuotojo pateikti duomenys rodo FINESTLAT gamtinių dujų prekybos rinkos aktyvėjimą, taip pat artimiausiu metu planuojama keisti saugyklos įkainių nustatymo tvarką.

Vertinant tolimesnes Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos bendradarbiavimo perspektyvas, reguliuotojai akcentavo gamtinių dujų PSO rengiamos intersisteminio kompensavimo mechanizmo (angl. ITC) studijos rezultatus, kurių pagrindu bus svarstomas Lietuvos prisijungimas prie FINESTLAT bendros kainų zonos.